Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Kính thưa quý Cha, quý Anh Chị,

Sống trong tình yêu thương của Thầy Chí Thánh, dưới sự chăm sóc, lo lắng của Mẹ Maria “ Thầy bảo gì chúng con hãy làm như vậy”.

Trong tâm tình phó thác và cậy trông như thánh quan thầy Phao-lô đã chỉ cho chúng ta “tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, nhưng chính là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Kính xin quý Cha, quý anh chị quảng đại “ Vâng lời Thầy con xin thả lưới” bằng:

 • Cầu nguyện và mau mắn ghi danh tham dự Khóa Lãnh Ðạo 3, do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Úc Châu tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng 9 năm 2003 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly, NSW.

 • Cầu nguyện , dâng palanca và tích cực giới thiệu ứng viên cho hai khóa tĩnh huấn Cursillo, khóa 29 (khóa Nam), và khóa 30 (khóa Nữ) tổ chức tại Adelaide, Nam Úc vào đầu tháng 01 năm 2004 và nhất là sắp xếp công việc để trợ tá hai khóa nói trên.

Cũng xin quý Cha và quý anh chị cầu nguyện cho những khoá tĩnh huấn Cursillo tại Úc và trên thế giới tổ chức trong tháng 6 và tháng 7 năm 2003 mà Ban Ðại Diện phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Úc Châu, đã nhận được thư xin palanca:

1- Các khóa Cursillo Việt Nam:

Chúng ta hân hoan chúc mừng Phong trào Cursillo ngành Việt Nam hải ngoại tại Pháp:

 • Vừa hoàn tất khóa tĩnh huấn NỮ Cursillo, Khóa 17 từ ngày 09 đến 12 tháng 7 năm 2003.

 • Và đang tiến hành khóa tĩnh huấn NAM Cursillo, Khóa 18: từ ngày 16 đến 19 tháng 7 năm 2003.

2- Các khóa Cursillo tại Úc châu:

 •        24-27 tháng 7: PT Cursillo Lismore, NSW tổ chức khóa chung nam và nữ.

 •        15-17 tháng 8: Pt Cursillo Bathurst, NSW tổ chức khóa Cursillo chung cho nam và nữ.

3- Các khóa tĩnh huấn Cursillo trên thế giới:

 •        10-13 tháng 7: khóa Nam tại Pensacola, Florida, USA

 •        18-20 tháng 7: khóa Nam tại Mafra (Joinville), Brasil.

 •        25-27 tháng 7: khóa Nam tại Sao Bento do Sul, Brasil.

 •        24-27 tháng 7: khóa NỮ Tại Auckland, New Zealand.

 •        31 tháng 7-03  tháng 8: khóa Nam tại Auckland, NZ.

 •        31/7 đến 03/8: khóa Nam tại Purepero, Michoacan, Mexico.

Xin Chân thành cám ơn, Cầu xin Chúa chúc lành cho quý Cha và quý anh chị.

Decolores!

Ủy viên Palanca

Augustinô Phạm Văn Tâm