Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8-2003


Tháng 8 phong trào mời gọi mỗi người chúng ta cầu nguyện và cố gắng thực hiện sự hiệp nhất và hòa hợp giữa các thế hệ trong môi trường chúng ta đang sống, cụ thể và gần gũi nhất là môi trường gia đình, nơi đó 3 thế hệ cùng sống trong một mái nhà, đó là ông bà, cha mẹ va các con cháu, và một môi trường khác cũng thật là gần gũi với chúng ta, đó là môi trường phong trào thân thương nơi đây kết hợp đủ nam nư, các lứa tuổi, , cac môi trường, các địa phương khác nhau. Các thế hệ đều có những dị biệt về quan điểm, về cái nhìn về các khía cạnh của đời sống vì vậy để có thể hòa hợp cần phải có"tình yêu thương" để có thể cảm thông trước những dị biệt, một tâm hồn vị tha và quảng đại để có thể đối thoại với nhau một cách cởi mở….
Trong tình huynh đệ và hiệp thông trong Thày Chí Thánh kính xin quý cha, quý anh chị:

· Cầu nguyện và mau mắn ghi danh tham dự Khóa Lãnh Đạo Phan-xi-cô Xa-vi-ô Nguyễn Văn Thuận do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng 9 năm 2003 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giu-se, Bringelly, NSW.
Kính xin quý VPDH các nơi Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne, Pert và Sydney vui lòng gửi bản ĐÚC KẾT PALANCA CHO KHÓA LÃNH ĐẠO về BAN TỔ CHỨC KHÓA ( BAN ĐẠI DIÊN) Uy viên palanca từ nay đến hết ngày 31-08-2003 để đúc kết và trình bày cho khóa. Xin chân thành cám ơn.

· Cầu nguyện , dâng palanca và tích cực giới thiệu ứng viên cho hai khóa tĩnh huấn Cursillo Uc Châu, ngành Việt Nam, khóa 29 (khóa Nam) từ ngày 02 đến 05 tháng 01 năm 2004, và khóa 30 (khóa Nữ) từ ngày 08 đến 11 tháng 01 năm 2004 tô chức tại Adelaide, Nam Uc ; và sắp xếp công việc để trợ tá hai khóa nói trên.
Cũng xin quý cha và quý anh chị cầu nguyện cho những khoá tĩnh huấn Cursillo tại Uc và trên thế giới tổ chức trong những tháng tới mà Ban Đại Diện phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Uc Châu, đã nhận được thư xin palanca: 

1-Các khóa Cursillo Việt Nam:

Chúng ta hân hoan chúc mừng Phong trào Cursillo ngành Việt Nam hải ngoại tại Pháp, vừa hoàn tất hai khóa tĩnh huấn Cursillo, Khóa 17 (Nữ ) từ ngày 09 đến 12 tháng 7 năm 2003 vàkhóa 18 (Nam) từ ngày 16 đến 19 tháng 7 năm 2003.
Chúng ta sốt sắng c ầu nguyện, làm palanca cho hai khóa Cursillo do phong trào Cursillo ngành Việt Nam, giáo phận Galveston, Houston, Texas, Hoa-kỳ:

- Khóa Nam: từ ngày 02 đến 05 tháng 10 năm 2003.
- Khóa Nữ: từ ngày 09 đến 12 tháng 10 năm 2003 

2- Các khóa Cursillo tại Uc châu:

· Chúng ta hân hoan chúc mừng Phong trào Cursillo Lismore, NSW, ( phong trào luôn hỗ trợ các khóa Cursillo của chúng ta trong thời gian qua) vừa hoàn tất khóa Cursillo chung nam và nữ từ ngày 24 đến 27 tháng 7 năm 2003:
· Pt Cursillo Bathurst, NSW vừa mới hoàn tất khóa Cursillo chung cho nam và nữ từ ngày 15 đến 17 tháng 8 năm 2003
· Xin thêm lời cầu nguyện cho các khóa Cursillo:
- Khóa Nam: 02 -05 tháng 10 năm 2003: Phong trào Cursillo Brisbane, Queensland
- Khóa Nữ: 09-12 tháng 10 năm 2003 : phong trào Cursillo Brisbane, QLD

3- Các khóa tĩnh huấn Cursillo trên thế giới:

· 21-24 tháng 8: Khóa Trẻ Nam tại Cuiaba MT,Brasil 
· 28-31 Tháng 8: khóa Trẻ Nữ tại Cuiaba, Brasil.
· 18-21 tháng 9: khóa Trẻ Nữ tại Santa Maria RS, Brasil.
· 25-28 tháng 9: khóa Trẻ Nam Tại Snata Maria RS, Brasil.
· 25 -28 tháng 9: khóa Nữ tại Bologna, Italia.

Xin Chân thành cám ơn sự quảng đại quý cha và quý anh chị . Nguyện xin Thày Chí Thánh, thánh Mẫu Maria và thánh quan thày Phao-lô chúc lành cho quý cha và quý anh chị

Decolores!