HAI PHƯƠNG THẾ ĐỂ BỀN ĐỖ TRONG HẬU CURSILLO - HỘI NHÓM & ULTREYA

I. HỘI NHÓM

Nhập đề: Được tŕnh bày như một phương thế hàng đầu để bền đỗ trong giai đoạn Hậu Cursillo và là công cụ đạt hai mục tiêu (sự trở lại của bản thân và Phúc âm hóa môi trường), nhóm được coi như con cưng của Phong trào. Chúng ta hăy xem lại số 74 trong cuốn "Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong Trào Cursillo" (IFMC *), có đoạn như sau: "mục đích của Phong trào là thành lập những nhóm Kitô hữu".

Đây là những nhóm bạn hữu trong đó các thành viên chia sẻ cảm nghiệm hiệp thông Kitô giáo. Nhóm bạn hữu này phải cố gắng thường xuyên làm cho cảm nghiệm điều căn bản của Kitô giáo được chia sẻ cho mọi người trong nhóm (mục đích thứ nhất Hội nhóm), để qua chứng tá này, nhóm làm cho Giáo hội hiện diện trong thế giới ngày nay và trở thành mến Phúc âm trong các môi trường (mục đích thứ hai của Hội nhóm).

Điều thiết yếu cho Kitô giáo cũng như cho Phong trào là làm nẩy nở những nhóm, những cộng đồng nhỏ trong đó các thành viên chăm lo cho sự thánh hóa bản thân, đồng thời quan tâm mang đến môi trường họ đang sống những hậu quả của phép rửa tội.

Nhóm (đôi khi c̣n gọi là hạt nhân Kitô giáo, Hội nhóm, nhóm Môi trường) được vị Khóa trưởng đầu tiên của Phong trào, ông Eduardo Bonin, coi là hậu quả tất yếu của khóa Cursillo, khi ông nói: "Hội nhóm không phải là để có người tham dự khóa Cursillo, nhưng tổ chức các khóa Cursillo là để có người Hội nhóm".

Tại sao Phong trào Cursillo nhấn mạnh đến sự cần thiết của Hội nhóm, coi nhóm là một phương thế để đạt mục đích của Phong trào? Có nhiều lư do như sau:

- V́ trước hết con người là hữu thể có tính xă hội, luôn luôn con người tụ họp để tiến tới sự trọn lành.

- V́ đây là một đ̣i buộc của Kitô giáo; Giáo hội tự bản chất là một cộng đồng; "Bạn không sống đạo nếu bạn không sống với kẻ khác" Eduardo Bonin).

- V́ cảm nghiệm của Ba ngày Cursillo là cảm nghiệm sống cộng đồng, chỉ trong cộng đồng những cảm nghiệm đó mới kéo dài.

Định nghĩa: Nhóm (hay hạt nhân) là sự tập hợp một số người khởi đầu từ t́nh bạn tự nhiên tiến tới tŕnh độ siêu nhiên, cùng nhau hội họp hoặc là v́ mục đích, v́ điều kiện địa lư, v́ cùng một sở làm, v́ cùng một việc làm, hoặc v́ cùng chung một tâm trạng v.v... và v́ nhiều lư do khác. Công đồng Vatican II đă gợi ư cho chúng ta những tiêu chuẩn khác "không có bất b́nh đẳng trong Giáo hội v́ lư do chủng tộc, dân tộc, v́ điều kiện xă hội hay phái tính, v́ như Thánh Phaolô đă nói: "Không có nô lệ và người tự do, không c̣n nam hay nữ: tất cả các bạn là MỘT trong Chúa Kitô". Trong nhóm, không có vấn đề phái tính, tuổi tác, địa vị xă hội, chức tước. Điều cần lưu ư là yếu tính của nhóm.

Yếu tính: Hội nhóm trong Phong trào Cursillo chỉ có một mục đích là sự trở lại toàn diện, và liên tục của mỗi thành viên để Kitô hóa môi trường. Việc này sẽ được thể hiện bằng sự chia sẻ giữa các bạn bè, một sự chia sẻ tự do, sâu sắc, sống động, thường xuyên và lâu dài (IFMC số 489). Đây không phải là một sự chia sẻ có tính cách xă hội, mà là chia sẻ sự sống Kitô giáo với những th ành công, thất bại, khó khăn, một sự chia sẻ đưa tới sự giúp đỡ huynh đệ; chia sẻ đức tin trong cầu nguyện, trong hy vọng, trong học đạo và hành đạo bằng bác ái. Quan tâm duy nhất của thành viên là sự hiện diện của Giáo hội trong thế giới. Đó là điều thiết yếu.

Thành lập nhóm: Không ấn định là bao nhiêu người cho một nhóm, nhưng kinh nghiệm của 30 quốc gia đă cho thấy con số lư tưởng là từ 5 đến 7 người. Nhóm có thể mang nhiều tính chất tùy theo sứ mạng do nhóm đề ra. Thật vậy, vừa tiếp tục con đường trở lại của bản thân, các thành viên có thể hoặc xâm nhập một môi trường, (nhóm Môi trường), hoặc thành lập nhiều nhóm tại môi trường, hoặc hành động để t́m một giải pháp cho một vấn đề cụ thể, hoặc để phát hiện những con người có ảnh hưởng v.v...

Không thể kể hết các việc làm cũng như liệt kê hết việc làm cũng như liệt kê hết môi trường trong phạm vi bài này. Bởi v́ chúng ta không nên quên rằng, mục đích cuối cùng của Phong trào Cursillo, ngoài sự trở lại của cá nhân, c̣n có sứ mệnh Phúc âm hóa môi trường. Nói cách khác, phải làm cho nước Cha trị đến, cho Giáo hội, nhiệm tích của Chúa Giêsu hiển hiện giữa trần gian.

Nhóm có thể là một toán lănh đạo, một toán của văn pḥng điều hành, của Trường lănh đạo hoặc một ủy ban đặc biệt. Tất cả những nhóm này, theo cuốn sách "Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong Trào Cursillo" phải hành động trong tinh thần Hội nhóm. Điều thiết yếu đối với họ theo tinh thần Cursillo, là thánh hóa trong phục vụ và trong bác ái.

Diễn tiến của một buổi Hội nhóm: Những buổi Hội nhóm có giá trị là khi có chia sẻ ba yếu tố căn bản của Phong trào: chia sẻ đời sống cầu nguyện, chia sẻ những hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô, những cố gắng để đưa Kitô giáo vào những cơ cấu, môi trường đang sống. Như thế Hội nhóm gồm ba phần:

- Phần cầu nguyện (không quá nhiều, không quá ít)

- Chia sẻ những ǵ giúp tôi hiểu nhiều hơn về Chúa Kitô, những điều Người dạy bảo, ư Người muốn tôi làm ǵ, hiểu rơ ơn gọi của tôi, nhiêm vụ của người đă chịu phép rửa.

- Sau hết chia sẻ những việc tông đồ, đă hoàn thành hay sẽ thực hiện, để cho việc hành đạo đạt nhiều hiệu quả hơn, có thể áp dụng phương pháp của Công giáo Tiến hành: quan sát, phán đoán, hành động.
Kết luận: Điều cần nhớ là Hội nhóm trong Phong trào Cursillo chỉ có ư nghĩa khi Hội nhóm giữ vững được mối liên hệ chặt chẽ với tinh thần, với tâm thức và hai cứu cánh của Phong trào, khi các thành viên của nhóm tạo nên một cộng đồng thật sự Kitô giáo.

II. ULTREYA

Để sự trở lại của bản thân được trọn vẹn và tiến triển một ngày một hơn, mà hiệu quả là Kitô hóa môi trường và văn hóa. Phong trào Cursillo khuyến khích sử dụng một phương thức bền đỗ thứ hai: Ultreya.

Định nghĩa: Dưới ánh sáng của chiến lược tổng quát được mô tả trong cuốn "Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong Trào Cursillo" và những tài liệu khác về Phong trào, cách áp dụng tại nhiều nước, Ultreya có thể định nghĩa như sau: Đó là sự gặp gỡ của những cá nhân, những nhóm trong một cộng đồng lớn hơn, với mục đích làm cho tô rơ hơn tính cách cộng đồng. Ta có thể nói về Ultreya đối với Hậu Cursillo là buổi họp chia sẻ cảm nghiệm sau ba ngày của khóa Cursillo: mỗi nhóm là một Decuria - v́ Giáo hội là một cộng đoàn - Kitô giáo không sống lẻ loi - việc tập họp các nhóm và cá nhân làm mất cảm giác sống cô lập và làm cho sự chia sẻ những kinh nghiệm sống đạo trở nên dễ dàng.

Mục đích: Mục tiêu của Ultreya không thể khác cứu cánh mà Phong trào theo đuổi. Sự trở lại của bản thân và Kitô hóa xă hội. Có thể mượn cách diễn tả của cuốn sách "Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong Trào Cursillo" ví Ultreya đối với công cuộc Phúc âm hóa môi trường như trái tim với cơ thể.
Làm sao đạt tới mục tiêu: Người tham dự đều đặn Ultreya sẽ tiến bộ trong sự trở lại của bản thân và đạt tới trưởng thành trong Đức Tin:

- Nhờ sự chia sẻ hỗ tương những kinh nghiệm trong hành tŕnh Kitô giáo, những kinh nghiệm hoạt động tông đồ của bản thân, của nhóm; sự chia sẻ này trở thành một thách đố, một lời kêu gọi kẻ khác cùng làm như vậy.

- Nhờ sự tiếp xúc với các thành phần của Giáo hội, giáo dân, Linh mục.

- Nhờ sự khám phá ra ơn gọi bản thân và vai tṛ của ḿnh qua những cơ hội làm việc chung tại Ultreya.

- Nhờ được đào luyện qua những bài trần thuyết làm chứng tá cho Phúc âm.

- Nhờ sự gia tăng vốn hiểu biết về Phong trào và ao ước càng ngày càng trung tín hơn trong cách thể hiện cứu cánh và chiến lược của Phong trào trong cuộc sống hàng ngày (IFMC số 503 a, b, c)

Ultreya giúp cho công cuộc Kitô hóa như thế nào?

- Bởi sự tiếp xúc với những anh chị em khác, nhờ đó làm xuất hiện những nhóm khác, phát sinh từ t́nh bạn mà cộng đồng đem lại,

- Nhờ sự chọn lựa mơi trường mà ḿnh muốn xâm nhập, nhờ sự tiếp xúc các môi trường đó, phát hiện những cá nhân có thể đảm nhận việc nghiên cứu và xâm nhập môi trường,

- Nhờ sự cộng tác trong các công cuộc mục vụ chung,

- Nhờ sự chứng tá của cộng đoàn trong đó tâp họp những con người của môi trường đang băn khoăn t́m một ư nghĩa cho cuộc sống và sự chứng tá của môi trường trong đó ḿnh đang sống (IFMC số 503 d).

Chúng ta nên nhờ rằng vai tṛ thật sự của Ultreya không phải là một sự tập hợp, nhưng là nguyện vọng làm cho mỗi gia đ́nh, mỗi cơ cấu, mỗi môi trường thành một Ultreya, một cộng đồng Tin, Cậy, Mến. Bởi lẽ cái nuôi dưỡng sự sống động của một nhóm, một Ultreya, là bầu khí tông đồ, bầu không khí của Giáo hội. Bao lâu chưa đạt được điều đó, các buổi Hội nhóm, Ultreya vẫn có nguy cơ trở thành những "ghetto" với những buổi họp không có mục đích rơ ràng và có thể tệ hại hơn v́ có những mục đích sai lầm.

Phương pháp Ultreya: không có một phương pháp cụ thể cần cho Ultreya. Phương pháp tốt nhất là làm sao cho sống động, làm sao chia sẻ và gia tăng tinh thần đă khơi dậy trong khóa học Cursillo (IFMC số 508).

Nội dung của buổi họp: 

- Cách thức để đạt tới mục đích của Ultreya mà chúng ta đă nói ở trên, tự nó đă cho ta thấy nội dung của buổi Ultreya (IFMC số 509)

- Học hỏi những điều Chúa đă chỉ dạy và của những bậc thầy mà Chúa Giêsu đă trao cho sứ mệnh chăn dắt.

- Học hỏi về Phong trào.

- Chia sẻ những cảm nghiệm sống về sự trở lại của bản thân cũng như kinh nghiệm trong hành động.

- Hướng về những môi trường, cơ cấu, cần Phúc âm hóa.

- Kinh nghiệm về cầu nguyện và t́nh huynh đệ.

Hơn nữa, Thánh lễ là nguồn gốc và đỉnh cao của mọi công cuộc Phúc âm hóa, Ultreya phải khuyến khích các thành viên tham dự tích cực vào mầu nhiệm này (IFMC số 506). V́ Chúa đă Mạc Khải qua Thánh kinh, Ultreya phải cung cấp cho thành viên cơ hội và ḷng ưa thích hiểu sâu sắc Lời Chúa (IFMC số 507).

Sau hết, cần nhấn mạnh cho anh chị em hiểu lư tưởng không chỉ giới hạn vào sự thánh hoa bản thân bằng sự chia sẻ và đời sống cộng đồng, mà c̣n phải tiến đến việc Kitô hóa xă hội, bằng cách bắt đầu từ môi trường ḿnh đang sống.

Những thể thức khác: Những buổi họp Ultreya có cần theo một nhịp độ nào không? Chúng ta không có câu trả lời nhất định, c̣n tùy mỗi địa phận. Kinh nghiệm cho thấy, nhịp độ một tháng một lần là điều đáng mong ước, ở những nơi có những Hội nhóm hằng tuần và làm sao tập họp các Cursillista? Nếu chỉ là sự tập họp các nhóm th́ điều kiện địa lư hay lănh thổ giúp cho sự tập họp. Về số người tham dự Ultreya: Tại nhiều nơi, con số tham dự thường trên 200 người. Chúng ta đă thấy, Hội nhóm gồm 5, 7 người c̣n hội Ultreya có thể có tầm vóc lớn hơn nhiều. Có thể có Ultreya cấp giáo phận, cấp vùng, cấp quốc gia và cấp quốc tế.

Kết luận: Mục đích của Hậu Cursillo là sự biến đổi xă hội, nhờ những người sống điều căn bản của Kitô giáo, Phong trào Cursillo khuyến khích việc sử dụng các phương thế bền đỗ và trưởng thành trong đức tin bằng Hội nhóm và Ultreya. Đó là một công cụ thích hợp cho việc đạt tới mục đích của Phong trào, mặc dầu điều quan trọng không phải là bền đỗ trong Phong trào, mà là một cuộc sống Kitô giáo đích thực cho Giáo hội và cho thế giới (IFMC số 522)