Cái nhìn nền tảng:

Sau khi đã định ra mục tiêu và chiến lược của Cursillo, vấn đề còn lại đặt ra câu hỏi sau: Tại sao người ta không còn là Kitô hữu?

Theo các nhà sáng lập, có hai lý do:

- Vì người ta bị chĩu nặng bởi luật lệ
- Vì người ta không hiểu giáo lý đích thực của Chúa Kitô (I.F.M.C số 22)

Trước hai lý do trên, Phong trào đã quyết định mang đến câu trả lời cho lý do thứ hai - không nên bắt mọi người học nhiều ý kiến chủ thuyết, nhưng hãy trình bày một cách mạnh mẽ những thực tại về Thiên Chúa, vì chính những thực tại này mới khỏa lấp được những ước vọng của con người - Vậy thì phải khởi đi từ một cái nhìn về Thiên Chúa, về con người và thế giới khác hẳn cái nhìn của xã hội đương thời.

Cái nhìn về Thiên Chúa

Đối với một số người hiểu Thiên Chúa như một Đấng xa vời, khó tính, luôn theo dõi để trừng phạt, Phong trào đưa ra cái nhìn về Thiên Chúa như một Đấng sống động có ngôi vị luôn gần chúng ta từ muôn thuở, yêu thương và săn sóc chúng ta. Tình yêu mạnh mẽ đến nỗi đã thực hiện các việc trên - Chính cái quan niệm về Thiên Chúa này mới đủ khỏa lấp những ước vọng của chúng ta (số 26)

Cái nhìn về con người

Mọi cá nhân hiện hữu đều là một con người duy nhất, sống động, có những khả năng cá biệt đến nỗi chỉ chính họ mới hoàn tất được các khả năng của họ, miễn sao họ ý thức được sứ mệnh của họ và sự cao cả của sứ mệnh - Con người tự họ đã có một giá trị - Kitô giáo giải phóng con người khi con người cùng dấn thân tham dự - Nhưng với mỗi người, sự dấn thân có một ý nghĩa rõ rệt: Đó là sự hoàn thành một cách vui vẻ ơn gọi làm Kitô hữu.
Phong Trào Cursillo xác quyết rằng: Mỗi người, chính vì có nhân tính, được tạo dựng như một cá nhân mang một giá trị vĩnh viễn. Mỗi người là một cá thể, độc nhất, không trùng hợp, có ý thức, năng động, riêng biệt, không hạn chế giá trị của mình và của mọi người, có óc phê bình cần thiết để biết những lỗi lầm và thất bại cũng như những ưu điểm của mình. Mỗi người là một cá nhân duy nhất, có những khả năng cá biệt với một sắc thái riêng và một hoài bão riêng, với một quan điểm và tiềm năng mà chỉ có người đó mới có thể phát hiện - bằng cách sống trọn ơn gọi của mình trong một đời sống hoàn toàn tự do và có trách nhiệm, ý thức được chính mình, trách nhiệm của mình, sứ mạng của mình, sự cao quý của mình và đức tin của mình. (số 28)

Hình ảnh thế gian

Thế gian được trao cho Kitô hữu như một sứ mệnh - Người Kitô hữu phải sống giữa thế gian, phải biến đổi thế gian, phải là men của Tin Mừng. Một Kitô hữu không còn thiết đến thế gian là một điều mâu thuẫn. 

Nên cần phải thuyết phục Kitô hữu hiểu rằng thế giới này được trao cho họ như một nơi làm việc, và họ phải can đảm dấn thân hòa mình vào đó; Kitô hữu phải hội nhập với trần thế để gây ảnh hưởng, uốn nắn và dùng Phúc Âm mà làm dẫy men đó. (số 31)

Cái nhìn này của Phong trào Cursillo phù hợp với đường lối của Công đồng Vatican II - Trước Công đồng những người sáng lập Phong trào đã có cái nhìn của Giáo hội.

Chúng ta vừa thấy mục tiêu và chiến lược của Phong trào chỉ có thể hiểu được trong bối cảnh lịch sử của Tây Ban Nha trong những năm 1940. 
3/ Phong trào Cursillo hiện tại: 

Các khóa Cursillo được mở ra để giải đáp cho một hoàn cảnh cụ thể - Điều cần thiết là tâm thức của Phong trào phải luôn luôn là một đáp số cho hiện tại - Những ý kiến trong cuốn I.F.M.C khẳng định chúng ta đang sống trong một thế giới đang chuyển động, đang tìm kiếm một sự chuyển mình từ ý tưởng đến sống động, từ "chữ" đến "nghĩa" từ vâng phục đến trách nhiệm (số 43) và từ các thực tại mới này, nẩy sinh các nguyên tắc cho Phong trào Cursillo (số 38) như sau:

- Sự cập nhật hóa của Phong trào không có nghĩa một sự đoạn tuyệt với quá khứ, nhưng là một sự tăng trưởng và sự trưởng thành.
- Cần sự cập nhật hóa vì sự phong phú của tâm thức Cursillo, do đòi hỏi của tình thế và những môi trường mới xuất hiện trong thế giới (xem thêm văn bản đúc kết của hội nghị Costa Rica).
- Trong Phong trào Cursillo, sự hiệp nhất được hình thành trong đa diện. Điều này có nghĩa là tâm thức và con người cần quan tâm nhiều hơn đến cơ cấu và phương pháp.
- Để sự thích nghi của Phong trào luôn luôn đi đúng hướng, cần phải lập ra những nhóm người "reo vãi ý tưởng" có nghĩa là những người ngoài việc nắm vững tâm thức của Phong trào, vẫn còn đang tìm tòi (số 583).

Trong Phong trào luôn luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết lập ra các nhóm suy nghĩ - Từ cấp quốc tế OMCC đến cấp toàn quốc, giáo phận, cũng như tại các vùng đều nhấn mạnh đến sự cần thiết lập những nhóm suy nghĩ - cụ thể như tờ thông tin liên lạc của tổ chức OLCC (Tổ chức Cursillo tại Châu Mỹ La Tinh) đã có lần viết: "Tất cả chúng ta đều biết sự ưu tiên của Phong trào dành cho sự sống, cho hành động - Nhưng đây không phải là một sự sáng tạo thiếu suy nghĩ - Không giam hãm cuộc sống vào những nguyên tắc, không bóp nghẹt cuộc sống vào những công thức - Trong Cursillo, chúng ta sống đã, rồi sau mới hệ thống hóa - Nhưng bắt buộc phải hệ thống hóa. Không nên quên và coi thường việc hệ thống hóa - Trong Phong trào chúng ta thường xuyên sống và do đó chúng ta thường xuyên suy nghĩ về cuộc sống - Đó là nhiệm vụ của các văn phòng điều hành và cuốn tư tưởng căn bản của Phong trào Cursillo (I.F.M.C) đã nhắc nhở việc thường xuyên nghiên cứu thực tại để kiểm điểm xem Phong trào Cursillo có phù hợp với thái độ nền tảng của Giáo hội và có là một đáp số cho thế gian không?" (I.F.M.C số 582).

Sự trích dẫn này khá đầy đủ để biện minh cho sự quan trọng của suy nghĩ và nghiên cứu trong Phong trào và để chứng minh sự kết hợp cần thiết giữa cuộc sống và tư tưởng để Phong trào không bị sơ cứng mà trái lại, Phong trào có thể phát triển cập nhật và củng cố tâm thức của Phong trào (I.F.M.C số 582).

Kết luận:

Hiển nhiên không phải chỉ có các thực tại của Majorque (Tây Ban Nha) đã thay đổi. Nói chung thế giới đã biến đổi một cách dễ sợ - Tại Châu Mỹ, sự thay đổi đã khiến chúng ta đang chứng kiến sự phát sinh của một nền văn hóa mới, điều đó có nghĩa là theo lời cha Nel Beltran (Colombie) - Một nền văn minh mới không hơn, không kém- "Và một nền văn minh mới đòi hỏi một phương cách mới để Phúc âm hóa văn hóa - vậy thì Phong trào Cursillo có nhiệm vụ đem Tin Mừng vào một thực tại mà bản chất đã khác nhiều so với thực tại nguyên thủy - Và chính vì thế mà Phong trào còn và cần phải thay đổi trên khắp thế giới, các tâm thức và phương pháp của mình - Căn tính của Phong trào không thể lẫn lộn với căn tính trong quá khứ, vì cái quá khứ này không còn tồn tại nữa - Căn tính của Phong trào chính là câu trả lời của ngày hôm nay trong khi vẫn trung thành với tâm thức của buổi ban đầu" (Nội san F.E. số 82, tr. 20)