BÌNH GIẢI VỀ ĐỊNH NGHĨA PHONG TRÀO LÀ GÌ?

IFMC = Idées Fondamentales du Mouvement des Cursillos

Phong trào Cursillo là:

1. Một Phong trào
2. của Giáo hội
3. Nhờ có một phương pháp đặc biệt
4. Làm cho cá nhân, cộng đoàn có thể cảm nghiệm
5. Cái gì là nền tảng trong Kitô giáo
6. Với mục đích tạo nên những nhóm Kitô hữu
7. Bằng cách giúp họ khám phá và thực hiện ơn gọi của riêng họ
8. Như men trong Phúc Âm 
9. Tại những môi trường họ đang sống (IFMC số 74)

Đôi khi có người phàn nàn sự định nghĩa này quá dài, khó học thuộc lòng, với những ai ưa đúc kết ngắn lại, Cha Gaitan Thibeault, đã tóm lược lại thành bốn điểm chính sau đây - Cursillo là:

+ Một cảm nghiệm
+ Đời sống Kitô hữu
+ Để làm chứng tá
+ Trong thế gian

1. Cursillo là một Phong trào:

Nói đến Phong trào là nói đến thay đổi - Phong trào là cái gì cựa quậy, sống động, là cái gì thích nghi là cái gì đang mọc mầm.
Cursillo là một Phong trào vì các thành viên của nó là những sinh vật, biết thích nghi, thăng tiến, cũng như chính Cursillo sẽ tiến lên (đó cũng là ý nghĩa của tiếng ULTREYA) đang phát triển _ Người Cursillista không nên phàn nàn là Phong trào của họ đang thay đổi _ Những sự thay đổi _ Miễn sao là những thay đổi đã được làm trong cân nhắc _ Không nên làm chúng ta sợ hãi _ Đời sống đòi hỏi những thay đổi _ Chỉ ở nghĩa trang mới không có chuyển động _ Vì thường xuyên chuyển động, Cursillo phải có một tổ chức tối thiểu để đảm nhận tính liên tục _ Nhưng tổ chức đó phải là tối thiểu để Cursillo còn là Cursillo, không phải một cái gì khác. Thật vậy, Cursillo không phải là:

Một hiệp hội có mục đích giúp đỡ người ta trong một hoàn cảnh đặc biệt như Secours Catholique, Secours populaire v.v...
Một câu lạc bộ như Lions Club, đòi hỏi một sự đóng góp (nguyệt liễm, niên liễm) hoặc thẻ hội viên.
Một cơ cấu như Hội Hồng Thập Tự hoạt động theo mô thức một công ty.
Một Trung tâm Tĩnh huấn để bồi dưỡng tinh thần mặc dầu trong Cursillo người ta ghi nhận có tác động của sự bồi dưỡng tinh thần, nhưng đây không phải là một cứu cánh của Phong trào.
Và cũng không phải là một lớp học Thánh Kinh, mặc dầu tại Cursillo có chia sẻ Phúc Âm. 
Cursillo là một Phong trào và trong Phong trào này, cuốn "Những Tư tưởng Căn bản của Phong trào" (I.F.M.C) mời gọi chúng ta quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh Tâm Thức và con người hơn là phương pháp và cơ cấu (số 38)

2. Một Phong trào của Giáo hội:

Cursillo được coi là một Phong trào của Giáo hội vì nhiều lý do:

Vì Cursillo hội nhập trong Giáo hội và tham dự vào sứ mệnh của Giáo hội và sứ mệnh đó là chỉ cho thế gian con đường đến Nước Chúa.
Vì giống như Giáo hội, Cursillo gồm có những giáo dân, những tu sĩ và linh mục: cho nên không nên nói Cursillo là một Phong trào của giáo dân -

Và nếu Cursillo không được định nghĩa là một Phong trào của Giáo hội, Cursillo sẽ dễ bị hiểu lầm là một giáo phái bởi những người chưa dự Cursillo.

Vì Cursillo luôn luôn tuân giữ những huấn dụ của Giáo hội.
Vì Cursillo có quan hệ với hàng giáo phẩm (số 98 và 195) chúng tôi không nói nhiều ở điểm này vì đã có một chương dành cho vị trí của Cursillo trong mục vụ của Giáo hội.

3. Nhờ có một phương pháp đặc biệt

Những ai đã hoạt động trong Phong trào Cursillo đều biết rõ phương pháp của Phong trào mà chúng ta có thể hệ thống hóa như sau:

a) Ba giai đoạn của Phong trào (chương 3) nghĩa là:

Tiền Cursillo: tuyển lựa môi trường, lựa chọn những người có ảnh hưởng, chuẩn bị ứng viên.
Khóa Cursillko: cảm nghiệm của cộng đoàn và sự trở lại của cá nhân, dựa trên những chứng tá sống động.
Hậu Cursillo: biến đổi môi trường nhờ hội nhóm và Ultreya.

b) Hai khí cụ để thực hiện ba giai đoạn trên: (chương 8)

Văn phòng điều hành cấp giáo phận hay liên địa phận. Trưởng của Phong trào (trường Phong trào mang nhiều tên khác nhau, nhưng điều chính yếu là tại mỗi địa phận có một địa điểm để học hỏi về tâm thức và phương pháp của Phong trào).

4. Làm cho cá nhân cũng như tập thể có cảm nghiệm:

Phong trào Cursillo có thể định nghĩa như một cảm nghiệm - có hai thứ cảm nghiệm: cảm nghiệm biến cố và cảm nghiệm cuộc sống - cảm nghiệm thứ nhất tương đối ngắn và được ghi khắc trong thời gian, cảm nghiệm thứ hai kéo dài một cuôc sống - Ba ngày Cursillo phù hợp với "cảm nghiệm biến cố" trong khi sống ngày thứ tư phải trở thành cảm nghiệm cuộc sống, cảm nghiệm trong ba ngày phải tiếp diễn, triển khai và phong phú hóa suốt giai đoạn Hậu Cursillo.

Trong Phong trào Cursillo, cảm nghiệm mang hai đặc tính sau đây: cá nhân và cộng đồng.

Cá nhân: "Khóa Cursillo là cơ hội cho cá nhân cảm nghiệm sự mãnh liệt của đời sống ân nghĩa một cách trọn vẹn". Mỗi cá nhân là một cá thể duy nhất, cho nên tiếng gọi của Thiên Chúa cũng mang tính cách cá biệt. (I.F.M.C số 134), cảm nghiệm này không phải là một cảm nghiệm tâm lý, nhưng là một cảm nghiệm siêu nhiên trong sự kết hợp của tâm hồn với Thánh Thần (xem Rom 8, 14-17). Đó phải là một cảm nghiệm sống của bản thân trước khi được chia sẻ.

"Lập ra những nhóm Kitô hữu sốt sắng để hoạt động tông đồ chung quanh họ, những khả năng hoạt động được nhân lên gấp trăm - ảnh hưởng đến môi trường bằng tình bạn, tình đồng nghiệp, bằng cuồng tín, khoe khoang tương đối dễ làm. Các đảng phái chính trị, các giáo phái đã thành công trong các hoạt động này - Nhưng tạo nên những tông đồ theo gương Thánh Tâm Chúa, dịu dàng, khiêm nhượng, nhân từ và hăng say trong việc sáng danh Chúa, ít ai có thể làm công việc này nếu không có một đời sống thân mật với Chúa" (L'âme de tout apostolat, 1977 p. 117)

Cộng đồng: "Đời sống Kitô hữu là một đời sống cộng đồng" (I.F.M.C số 11) "Nếu bạn không sống với kẻ khác, bạn không phải là Kitô hữu" (Eduardo Bonnin). Tại sao như thế? Vì mỗi con người chỉ là một phần của hình ảnh Thiên Chúa và mọi người hợp lại sẽ phản ánh rõ ràng hơn sự phong phú vô biên của Thiên Chúa (xem huấn thị về sự tự do Kitô giáo và sự giải phóng, 1986, số 33).

Khóa Cursillo chỉ thật sự thành công khi có sự cảm nghiệm vừa cá nhân và cộng đồng, không thể thiếu một trong hai cảm nghiệm trên - bí quyết của sự thành công là tìm được sự cân đối giữa cá nhân và cộng đồng - Nên luôn nhớ là cảm nghiệm Kitô giáo (không riêng gì cho người Cursillista) ngoài ý nghĩa một kinh nghiệm sống, còn phải là một kinh nghiệm sống mãnh liệt, sống với tha nhân ngoài việc thánh hóa bản thân, còn có thánh hóa cộng đồng - Khía cạnh cộng đồng là xương sống của đời sống theo Phúc Âm thật sự, là chặng đường chót mà Cursillo phải làm cho mọi người vượt qua (Eduardo Bonnin dẫn trong cuốn I.F.M.C, ấn bản cũ, trang 58).

5. Cái gì là căn bản trong Kitô giáo:

Điều khác biệt giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác là Thiên Chúa đã nhập thể để lập Nước Trời (I.F.M.C số 120) - từ đó Phong trào Cursillo nhấn mạnh đến vài sự thật sau đây:

Chúa Kitô - Kitô giáo là đạo của Chúa Kitô Thiên Chúa của Kitô hữu là Thiên Chúa của Đấng Kitô đã sinh ra, đã chịu khổ đau, đã chết và đã sống lại (số 122).
Muốn sống hiệp thông với Thiên Chúa, người ta cần phải chia sẻ chính sự sống của Đức Kitô đã sống lại, sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng người tín hữu chính là ân sủng (điều 123).
Muốn tham dự vào bản tính Chúa Giêsu, cần phải có Đức Tin - Đức tin là "tiếng vâng" thưa cùng Thiên Chúa đã mạc khải cho con người biết Ngài là Đấng Cứu Chuộc trong Chúa Kitô (số 124).
Sau hết, người Kitô hữu phải sống cái "Đức Tin" ấy trong cộng đồng, do đó Giáo hội trở nên quan trọng vì đó là nơi duy nhất ta có thể gặp Đức Kitô như Ngài đã quan phòng, sắp xếp (số 125).

Đó là điều căn bản mà Thánh Gioan đã tóm lược như sau: "Đây là giới răn của Thiên Chúa = Hãy kết hợp bằng Đức tin với Đấng Kitô, con Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau" (1Gio 3,23) 

Điều 127 trong cuốn Những tư tưởng căn bản trong Phong trào Cursillo (I.F.M.C) có đề cập đến bốn khía cạnh của cái gì là căn bản của Kitô giáo, thật ra chỉ là những biểu hiện cụ thể hay đúng hơn là những cảm nghiệm những sự thật đã nói ở trên - gặp gỡ Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta trở lại ân sủng và các bí tích, tình bạn với Chúa Kitô, đó là hòn đá tảng của Phong trào, cộng đồng cho ta ý thức về Giáo hội, cũng như trách nhiệm làm việc tông đồ là phần chủ yếu của Giáo hội - từ cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô sẽ nẩy sinh nhiều ý kiến.

6. Với mục đích lập thành những nhóm Kitô hữu:

Điều 135 và 136 trong cuốn I.F.M.C đã giải thích thế nào là lập thành những nhóm nòng cốt. Điều 189 nói về các tân Cursillistas phải tiến tới lập thành một nhóm Kitô hữu đích thực, họ phải dấn thân và nhẫn nại trong việc tìm ra giải pháp cho những vấn đề tại những môi trường mà họ có trách nhiệm Phúc âm hóa - vậy thì Phong trào phải khuyến khích việc thành lập những nhóm Kitô hữu dấn thân trong việc rao giảng Tin Mừng - và mục đích của Phong trào chỉ có thế thôi.

Những nhóm này được khởi sự thành lập từ tình bạn - chia sẻ trong tình bạn mới là sự chia sẻ tự do sâu xa và năng động (điều 489). Tình bạn trong nhóm phải đưa tới và nâng lên mức độ siêu nhiên khiến cho tình bạn không những là nơi chia sẻ kinh nghiệm sống Kitô giáo, mà còn tiến tới chia sẻ (bản thân cái mình đang là) (và các tác giả không ngần ngại thêm câu) chia sẻ cả cái mình đang có - đó là đòi buộc tuyệt đối của Phúc âm - Phong trào Cursillo có thể dẫn tới đó.

Những người chưa tham dự Cursillo có thể tham gia các nhóm nhỏ này (điều 489) - chính vì thế mà định nghĩa của Phong trào nói đến các nhóm Kitô hữu và không bao giờ gọi là những nhóm Cursillistas. Điều quan trọng không phải là những phiên hội mà là lập ra những nhóm Kitô hữu - cần có hiệu quả, không phải là phiên hội, mà là mối quan tâm chung của nhóm đạt tới cùng những hệ quả của phép rửa.

Và như thế chúng ta mới hiểu tất cả sự quan trọng của đoạn 6 trong định nghĩa về Phong trào. Theo chúng ta ba chữ với mục đích phải gạch ở dưới bằng mực đỏ trong các sách vở và đầu óc của chúng ta. Chìa khóa hiệu năng của Phong trào là khuyến khích sự trở lại liên tục của những Kitô hữu để lập thành những hạt nhân của Phúc âm trong cộng đồng nơi họ đang sinh sống và có ảnh hưởng - Trong bản văn bằng tiếng Tây Ban Nha "Ideario", chúng ta đọc được câu sau đây "Không thể có Phong trào Cursillo đích thực, bao lâu chưa xuất hiện những nhóm, những hạt nhân Kitô hữu" (Eduardo Bonnin).

7. Bằng cách giúp họ khám phá ra ơn gọi của bản thân:

Khía cạnh cộng đồng của Cursillo có thể che khuất vấn đề ơn gọi cá nhân - Tại tiểu đoạn 5 của định nghĩa về Cursillo, chúng ta đã nói đến cái gì là căn bản - Và điều căn bản mang một hình thức cá biệt: Đó là ơn gọi cá nhân - Mục đích trước mắt của Cursillo là giúp phát hiện và sau đó thực hiện ơn gọi của mỗi người trong môi trường họ đang sống (số 128 - 134) cho nên người Cursillista phải có một thái độ Kitô giáo mới trong cuộc sống hàng ngày hơn là có những cam kết mới (số 120). Nói cách khác, ơn gọi bản thân của mỗi người phải thể hiện chính nơi họ đang sống - Vì phải sống ở chính nơi đó không thể coi thường và bỏ qua các môi trường đó dù với lý do phải tận tụy trong các hoạt động tông đồ khác. Bứng một Cursillista ra khỏi môi trường mà họ đang sống và được tuyển lựa sẽ đi ngược lại mục đích của Phong trào.

8. Như men của Phúc âm

Là men, là bột nổi trong bánh - không cần nhiều men - không cần nhiều nhóm nhỏ để ảnh hưởng đến một môi trường - Khởi đầu, Giáo hội với 12 Thánh tông đồ đã làm dậy men Phúc âm cho cả đế quốc La Mã (số 139).

Phong trào Cursillo có nhiệm vụ tìm kiếm những người có nhiệm vụ ảnh hưởng trong môi trường và khi những con người này trở lại và dấn thân cho Chúa Kitô, họ có thể ảnh hưởng đến môi trường và làm cho môi trường thấm nhuần men Phúc âm - Nhưng muốn đạt tới mục tiêu này, bản thân của họ phải được Phúc âm hóa trước đã - Đó là điều hợp lý và dễ hiểu - Một Kitô hữu chỉ có thể trở thành men của Phúc âm khi chính bản thân họ sống cái điều căn bản của Kitô giáo - Chúng ta không thể cho ai cái gì mà chúng ta không có - Và để lên men của Phúc âm, không cần phải là một nhà chú giải thông thái Thánh kinh, mà chỉ cần là người yêu mến Lời Chúa: "Lạy Cha, con tạ ơn Cha đã che khuất những điều này đối với các người uyên bác và chỉ tỏ cho các người bé mọn".

Thay đổi cuộc sống bằng cách đọc Phúc âm mà không hiểu biết nhiều còn hơn là hiểu biết Phúc âm mà không thay đổi cuộc đời.

9. Trong những môi trường của họ:

Trong ấn bản mới của Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong trào Cursillo (I.F.M.C) có câu nói sau đây: "Lãnh vực cụ thể để Phúc âm hóa do Phong trào Cursillo lựa chọn là môi trường nơi con người sống" (số 178). Vậy môi trường là gì? Đó là nơi con người sinh sống, tiếp xúc với đồng loại và thể hiện nhân cách. Bổn phận đầu tiên của Phong trào Cursillo để đạt tới mục tiêu của mình là xác định và xếp đặt có thứ tự các nhóm người có ảnh hưởng đến cách xử thế của những thành viên của cộng đồng trước khi lao vào công việc thay đổi môi trường, người Cursillista phải bắt đầu từ môi trường gần gũi mình nhất: đó là gia đình, những bạn bè trong sở làm, trong các trò chơi giải trí. Sau đó, họ có thể nhìn xa hơn, đó là điều mà chúng ta sẽ đề cập tới khi nói về chiến lược của Phong trào. Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể tóm lược các điều 5,4 và 5,5 của bản đúc kết của cuộc họp Costa-Rica như sau: "Chúng tôi tái khẳng định là Phong trào Cursillo phải chuẩn bị trước hết cho giáo dân trở thành tác nhân của Phúc âm hóa tại các môi trường trần thế". Ở đây chúng ta nhấn mạnh đến sự dấn thân tại trần thế có tính cách ưu tiên hơn cả những hoạt động trong Giáo hội - Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này.

Kết luận:

Tại đại hội đồng của Phong trào Cursillo nói tiếng Pháp, một tham dự viên đã phát biểu trong tổ thảo luận như sau: "Kiềng ba chân, thật tuyệt vời". Thật vậy, tất cả sức mạnh của Phong trào là "Kiềng ba chân" tại ba giai đoạn của Phong trào: Tiền Cursillo, để lựa chọn ứng viên cần làm ba việc: Nghiên cứu, cầu nguyện và hành động. Trong khóa ba ngày Cursillo chiếng "kiềng ba chân" càng hiểu nhiều hơn - sau hết, giai đoạn Hậu Cursillo, còn gọi là sống ngày thứ tư họp nhóm và Ultreya cũng tập trung vào ba việc: Cầu nguyện, nghiên cứu môi trường và hành đạo.

Trong phần định nghĩa Phong trào đã nói ở trên, chúng ta chưa một lần nào nói đến "kiềng ba chân" nhưng sự thật, cái "kiềng ba chân" đã bàng bạc xuất hiện trong định nghĩa. Đó là bí quyết của Phong trào nếu có thể nói như vậy.

Cầu nguyện kết hợp tôi với Thiên Chúa, Học đạo cho tôi hiểu biết tôi nhiều hơn, hiểu biết sâu xa Đấng tôi tin, hiểu biết cái môi trường tôi đang phải dấn thân, và Hành đạo là một đòi buộc của cuộc sống của tình yêu Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "Một Kitô hữu không làm tông đồ là một kẻ chối đạo". Tóm lại, cái "kiềng ba chân" là công thức tóm gọn ba cuộc gặp gỡ trong khóa ba ngày cuối tuần.
Gặp lại bản thân để gặp lại tha nhân và trong tha nhân gặp lại Thiên Chúa. Đó là di sản trong Phúc âm mà các bậc đàn anh để lại.