ĐỊNH NGHĨA PHONG TRÀO LÀ GÌ? (Tiếp theo)

5. Cái gì là căn bản trong Kitô giáo:

Điều khác biệt giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác là Thiên Chúa đã nhập thể để lập Nước Trời (I.F.M.C số 120) từ đó Phong trào Cursillo nhấn mạnh đến vài sự thật sau đây:

Chúa Kitô Kitô giáo là đạo của Chúa Kitô Thiên Chúa của Kitô hữu là Thiên Chúa của Đấng Kitô đã sinh ra, đã chịu khổ đau, đã chết và đã sống lại (số 122).

Muốn sống hiệp thông với Thiên Chúa, người ta cần phải chia sẻ chính sự sống của Đức Kitô đã sống lại, sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng người tín hữu chính là ân sủng (điều 123).

Muốn tham dự vào bản tính Chúa Giêsu, cần phải có Đức Tin Đức tin là "tiếng vâng" thưa cùng Thiên Chúa đã mạc khải cho con người biết Ngài là Đấng Cứu Chuộc trong Chúa Kitô (số 124).

Sau hết, người Kitô hữu phải sống cái "Đức Tin" ấy trong cộng đồng, do đó Giáo hội trở nên quan trọng vì đó là nơi duy nhất ta có thể gặp Đức Kitô như Ngài đã quan phòng, sắp xếp (số 125).

Đó là điều căn bản mà Thánh Gioan đã tóm lược như sau: "Đây là giới răn của Thiên Chúa = Hãy kết hợp bằng Đức tin với Đấng Kitô, con Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau" (1 Gio 3,23) 
Điều 127 trong cuốn Những tư tưởng căn bản trong Phong trào Cursillo (I.F.M.C) có đề cập đến bốn khía cạnh của cái gì là căn bản của Kitô giáo, thật ra chỉ là những biểu hiện cụ thể hay đúng hơn là những cảm nghiệm những sự thật đã nói ở trên gặp gỡ Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta trở lại ân sủng và các bí tích, tình bạn với Chúa Kitô, đó là hòn đá tảng của Phong trào, cộng đồng cho ta ý thức về Giáo hội, cũng như trách nhiệm làm việc tông đồ là phần chủ yếu của Giáo hội từ cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô sẽ nẩy sinh nhiều ý kiến.

6. Với mục đích lập thành những nhóm Kitô hữu:

Điều 135 và 136 trong cuốn I.F.M.C đã giải thích thế 

nào là lập thành những nhóm nòng cốt. Điều 189 nói về các tân Cursillistas phải tiến tới lập thành một nhóm Kitô hữu đích thực, họ phải dấn thân và nhẫn nại trong việc tìm ra giải pháp cho những vấn đề tại những môi trường mà họ có trách nhiệm Phúc âm hóa vậy thì Phong trào phải khuyến khích việc thành lập những nhóm Kitô hữu dấn thân trong việc rao giảng Tin Mừng và mục đích của Phong trào chỉ có thế thôi.
Những nhóm này được khởi sự thành lập từ tình bạn chia sẻ trong tình bạn mới là sự chia sẻ tự do sâu xa và năng động (điều 489). Tình bạn trong nhóm phải đưa tới và nâng lên mức độ siêu nhiên khiến cho tình bạn không những là nơi chia sẻ kinh nghiệm sống Kitô giáo, mà còn tiến tới chia sẻ (bản thân cái mình đang là) (và các tác giả không ngần ngại thêm câu) chia sẻ cả cái mình đang có đó là đòi buộc tuyệt đối của Phúc âm Phong trào Cursillo có thể dẫn tới đó.

Những người chưa tham dự Cursillo có thể tham gia các nhóm nhỏ này (điều 489) chính vì thế mà định nghĩa của Phong trào nói đến các nhóm Kitô hữu và không bao giờ gọi là những nhóm Cursillistas. Điều quan trọng không phải là những phiên hội mà là lập ra những nhóm Kitô hữu cần có hiệu quả, không phải là phiên hội, mà là mối quan tâm chung của nhóm đạt tới cùng những hệ quả của phép rửa.
Và như thế chúng ta mới hiểu tất cả sự quan trọng của đoạn 6 trong định nghĩa về Phong trào. Theo chúng ta ba chữ với mục đích phải gạch ở dưới bằng mực đỏ trong các sách vở và đầu óc của chúng ta. Chìa khóa hiệu năng của Phong trào là khuyến khích sự trở lại liên tục của những Kitô hữu để lập thành những hạt nhân của Phúc âm trong cộng đồng nơi họ đang sinh sống và có ảnh hưởng Trong bản văn bằng tiếng Tây Ban Nha "Ideario", chúng ta đọc được câu sau đây "Không thể có Phong trào Cursillo đích thực, bao lâu chưa xuất hiện những nhóm, những hạt nhân Kitô hữu" (Eduardo Bonnin).

7. Bằng cách giúp họ khám phá ra ơn gọi của bản thân:

Khía cạnh cộng đồng của Cursillo có thể che khuất vấn đề ơn gọi cá nhân Tại tiểu đoạn 5 của định nghĩa về Cursillo, chúng ta đã nói đến cái gì là căn bản Và điều căn bản mang một hình thức cá biệt: Đó là ơn gọi cá nhân Mục đích trước mắt của Cursillo là giúp phát hiện và sau đó thực hiện ơn gọi của mỗi người trong môi trường họ đang sống (số 128 134) cho nên người Cursillista phải có một thái độ Kitô giáo mới trong cuộc sống hàng ngày hơn là có những cam kết mới (số 120). Nói cách khác, ơn gọi bản thân của mỗi người phải thể hiện chính nơi họ đang sống Vì phải sống ở chính nơi đó không thể coi thường và 
bỏ qua các môi trường đó dù với lý do phải tận tụy trong các hoạt động tông đồ khác. Bứng một Cursillista ra khỏi môi trường mà họ đang sống và được tuyển lựa sẽ đi ngược lại mục đích của Phong trào.

8. Như men của Phúc âm

Là men, là bột nổi trong bánh không cần nhiều men không cần nhiều nhóm nhỏ để ảnh hưởng đến một môi trường Khởi đầu, Giáo hội với 12 Thánh tông đồ đã làm dậy men Phúc âm cho cả đế quốc La Mã (số 139).

Phong trào Cursillo có nhiệm vụ tìm kiếm những người có nhiệm vụ ảnh hưởng trong môi trường và khi những con người này trở lại và dấn thân cho Chúa Kitô, họ có thể ảnh hưởng đến môi trường và làm cho môi trường thấm nhuần men Phúc âm Nhưng muốn đạt tới mục tiêu này, bản thân của họ phải được Phúc âm hóa trước đã Đó là điều hợp lý và dễ hiểu Một Kitô hữu chỉ có thể trở thành men của Phúc âm khi chính bản thân họ sống cái điều căn bản của Kitô giáo Chúng ta không thể cho ai cái gì mà chúng ta không có Và để lên men của Phúc âm, không cần phải là một nhà chú giải thông thái Thánh kinh, mà chỉ cần là người yêu mến Lời Chúa: "Lạy Cha, con tạ ơn Cha đã che khuất những điều này đối với các người uyên bác và chỉ tỏ cho các người bé mọn".
Thay đổi cuộc sống bằng cách đọc Phúc âm mà không hiểu biết nhiều còn hơn là hiểu biết Phúc âm mà không thay đổi cuộc đời.

9. Trong những môi trường của họ:

Trong ấn bản mới của Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong trào Cursillo (I.F.M.C) có câu nói sau đây: "Lãnh vực cụ thể để Phúc âm hóa do Phong trào Cursillo lựa chọn là môi trường nơi con người sống" (số 178). Vậy môi trường là gì? Đó là nơi con người sinh sống, tiếp xúc với đồng loại và thể hiện nhân cách. Bổn phận đầu tiên của Phong trào Cursillo để đạt tới mục tiêu của mình là xác định và xếp đặt có thứ tự các nhóm người có ảnh hưởng đến cách xử thế của những thành viên của cộng đồng trước khi lao vào công việc thay đổi môi trường, người Cursillista phải bắt đầu từ môi trường gần gũi mình nhất: đó là gia đình, những bạn bè trong sở làm, trong các trò chơi giải trí. Sau đó, họ có thể nhìn xa hơn, đó là điều mà chúng ta sẽ đề cập tới khi nói về chiến lược của Phong trào. Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể tóm lược các điều 5,4 và 5,5 của bản đúc kết của cuộc họp Costa-Rica như sau: "Chúng tôi tái khẳng định là Phong trào Cursillo phải chuẩn bị trước hết cho giáo dân trở thành tác nhân của Phúc âm hóa tại các môi trường trần thế". Ở đây chúng ta nhấn mạnh đến sự dấn thân tại trần thế có tính cách ưu tiên hơn cả những hoạt động trong Giáo hội Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này.

Kết luận:

Tại đại hội đồng của Phong trào Cursillo nói tiếng Pháp, một tham dự viên đã phát biểu trong tổ thảo luận như sau: "Kiềng ba chân, thật tuyệt vời". Thật vậy, tất cả sức mạnh của Phong trào là "Kiềng ba chân" tại ba giai đoạn của Phong trào: Tiền Cursillo, để lựa chọn ứng viên cần làm ba việc: Nghiên cứu, cầu nguyện và hành động. Trong khóa ba ngày Cursillo chiếng "kiềng ba chân" càng hiểu nhiều hơn sau hết, giai đoạn Hậu Cursillo, còn gọi là sống ngày thứ tư họp nhóm và Ultreya cũng tập trung vào ba việc: Cầu nguyện, nghiên cứu môi trường và hành đạo.

Trong phần định nghĩa Phong trào đã nói ở trên, chúng ta chưa một lần nào nói đến "kiềng ba chân" nhưng sự thật, cái "kiềng ba chân" đã bàng bạc xuất hiện trong định nghĩa. Đó là bí quyết của Phong trào nếu có thể nói như vậy.

Cầu nguyện kết hợp tôi với Thiên Chúa, Học đạo cho tôi hiểu biết tôi nhiều hơn, hiểu biết sâu xa Đấng tôi tin, hiểu biết cái môi trường tôi đang phải dấn thân, và Hành đạo là một đòi buộc của cuộc sống của tình yêu Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "Một Kitô hữu không làm tông đồ là một kẻ chối đạo". Tóm lại, cái "kiềng ba chân" là công thức tóm gọn ba cuộc gặp gỡ trong khóa ba ngày cuối tuần.
Gặp lại bản thân để gặp lại tha nhân và trong tha nhân gặp lại Thiên Chúa. Đó là di sản trong Phúc âm mà các bậc đàn anh để lại.