KẾ HOẠCH HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO 

(Bài này đăng 2 kỳ, tháng này và tháng 8 nữa)

 

Kế HOẠCH HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO

 

Bây giờ, một câu hỏi được đặt ra: Tại sao luôn luôn phải có những nhóm, những đội trong sách lược của Phong Trào? Ít nhất có 3 lý do sau đây:

- Thông thường những hoạt động cá biệt làm cho việc thực hiện cứu cánh của Phong Trào, Phúc Âm hóa môi trường trở thành khó khăn, nếu không muốn nói là không thể thực hiện được.

- Vì chứng tá của một nhóm mạnh hơn là chứng tá của cá nhân.

- Vì Phong Trào Cursillo là Phong Trào có tính cách cộng đồng, cũng như Giáo Hội và bản thân Kitô hữu (kết hợp than sẽ cháy, tách rời than sẽ nguội).

Mặc dầu Phong trào coi sự bảo trợ ứng viên là công việc của một nhóm, nhưng Phong trào cũng chấp nhận sự bảo trợ ứng viên do một cá nhân. Một nhóm hay một cá nhân bảo trợ phải có những điều kiện sau đây:

-           Phải hiểu biết đại cương về Phong trào

-           Phải biết người mình bảo trợ, càng biết nhiều càng tốt.

-           Nói với Chúa về người mình muốn bảo trợ trước khi nói với họ về Thiên Chúa.

-           Sống chứng tá sứ điệp nghĩa là sống điều mình nói về Chúa.

-           Khích lệ lòng khao khát Thiên Chúa nơi ứng viên.

-           Tạo sự dễ dàng cho việc trở lại.

-           Chịu trách nhiệm về sự bền đỗ của ứng viên, không những suốt khóa Cursillo mà suốt cả chuỗi ngày thứ tư (số 234 IFMC)

Bước thứ 3: Chuẩn bị cho ứng viên đã lựa chọn

Nhóm chịu trách nhiệm hoạt động trong môi trường của ứng viên chỉ có thể ảnh hưởng đến họ nếu nhóm tiếp tục sống thánh thiện trong đời sống hằng ngày, nếu họ biết giữ sự đơn sơ và gương mẫu Ðối với ứng viên nhóm phải có thái độ thân mật, tự nhiên và đơn sơ.

Nhóm có nhiệm vụ: Làm cho ứng viên ý thức không những vấn đề riêng tư của họ mà cả những vấn đề liên can đến môi trường họ đang sống.

- Khơi dậy nơi họ lòng khao khát giải quyết những vấn đề đó

-           Giúp họ tìm ra giải pháp cho vấn đề theo tinh thần Phúc âm.

Tiến trình này có mục tiêu làm nẩy sinh nơi ứng viên nhu cầu một sự thay đổi và ước muốn một sự trở lại đích thực Không tìm cách gây áp lực, không bầy ra những hoàn cảnh giả tạo, cũng không cần nói đến danh từ Cursillo, thời gian sẽ làm công việc của nó, khi thời gian đến, những ứng viên cần tham dự khóa Cursillo sẽ dễ dàng chấp nhận (IFMC số 232).

Chắc hẳn là muốn đến chặng đường này, cần phải chuẩn bị cho ứng viên. Và chuẩn bị như thế nào?

-           Ứng viên phải có sự khao khát nên trọn lành của một con người, nhất là của con người Kitô giáo.

- Họ phải hiểu rõ ràng họ không theo học một khóa học hoàn toàn lý thuyết.

-           Phải khơi dậy nơi họ lòng khát khao gặp gỡ Chúa Kitô.

-           Sau cùng là thức tỉnh nơi họ sự sẵn sàng đi vào thế gian cùng với Giáo hội (IFMC số 231)

Thay vì kết luận về phần này, chúng ta hãy nhớ chỉ tổ chức một khóa Cursillo khi đã có thật sự một số ứng viên theo đúng yêu cầu, và ít nhất là có sự bảo đảm là họ sẽ được theo dõi vào giai đoạn Hậu Cursillo. Mặc dầu hiện nay phải dành cơ sở để tổ chức khóa Cursillo từ nhiều ngày trước, chỉ nên mở khóa khi đã có sẵn một số ứng viên đủ cho khóa (IFMC số 229).

GIAI ÐOẠN II: KHÓA CURSILLO

Thật rõ ràng và quan trọng là những anh chị em đã đảm nhận việc xâm nhập môi trường phải là những cán bộ khung của khóa Cursillo Ðiều này giúp cho những ứng viên hội nhập dễ dàng vào khóa học và đón nhận mau mắn, giải pháp cho những vấn đề có tính cách cộng đồng trong khóa ba ngày.

Thật ra trước hai mục tiêu của Phong trào (sự trở lại của bản thân và Kitô hóa môi trường) các ứng viên dự khóa Cursillo bên cạnh mục đích tìm một giải pháp cho những vấn đề của bản thân, mà còn mục đích tìm những giải đáp cho những vấn đề của môi trường nơi họ đang sinh sống và có nhiệm vụ giúp đỡ giải quyết. Nếu một cá nhân tham dự một khóa Cursillo với những ưu tư của riêng bản thân và nhắm mắt trước những vấn đề của môi trường nơi họ sống, có thể anh hay chị này sẽ rất hài lòng và sung sướng sau khi mãn khóa vì đã tìm thấy giải pháp cho những vấn đề của bản thân, nhưng có thể anh hay chị này không dấn thân cho việc Phúc âm hóa môi trường. Và như thế Cursillo chưa thực hiện được mục tiêu thứ hai của Phong trào.

Phải làm sao cho mỗi người tham dự khóa ba ngày cảm nhận sâu xa ơn sủng của Thiên Chúa khiến khóa Cursillo ghi khắc suốt đời họ (IFMC số 239). Ðể đạt tới mục tiêu này, nhóm trợ tá khóa Cursillo phải học hỏi kỹ chương 6 của cuốn IFMC và nếu có thể nên tìm đọc cuốn “Những khía cạnh tâm lý của Cursillo” do Dorothy King, nhà tâm lý học biên soạn.

Ba ngày Cursillo không phải là cùng đích mà chỉ là sự bắt đầu, việc hoạch định tiến trình của Phong trào dẫn đưa chúng ta đến một giai đoạn khác, giai đoạn Hậu Cursilklo, giai đoạn đồng hành cùng những anh chị em trong nhóm. Ðây là giai đoạn III.

GIAI ÐOẠN III: HẬU CURSILLO

Những anh chị em đang hoạt động trong môi trường có nhiệm vụ tạo nên những nhóm Kitô hữu để tiếp tục công việc trở lại của bản thân và duy trì ảnh hưởng Kitô giáo tại môi trường. Bằng sự chia sẻ cái gì là căn bản trong Kitô giáo và chia sẻ tiến trình của nhóm, cá nhân và môi trường sẽ được hoàn thiện và thánh hóa. Nhóm và hội nhóm là hai phương tiện do Phong trào đề nghị để đạt tới cứu cánh có hiệu quả. Những phương tiện của Hậu Cursillo được gọi là “Hội nhóm” và “Ultreya” (sẽ nói tới trong chương sau).

Tự bản chất là một tiến trình, Hậu Cursillo phải năng động và uyển chuyển. Mục đích của Hậu Cursillo là để cho sự trở lại bắt đầu từ khóa Cursillo càng ngày càng sâu sắc hơn để các tân Cursillistas trở thành men của Phúc âm khiến cho cộng đồng được Kitô hóa.

Một mặt khác, cứu cánh của Hậu Cursillo có thể rút gọn vào 3 điều:

A) Bảo đảm các thành quả của khóa Cursillo: Sau khóa Cursillo, các tân Cursillistas khó giữ cho sống động lòng khao khát trở lạỳi có ý thức, có lớn lên và có chia sẻ và ước muốn lên men môi trường bằng Phúc âm, nếu họ không có một nhóm để cùng đồng hành.

B) Hội nhập cộng đồng: Phải hướng dẫn các Cursillistas trong giai đoạn Hậu Cursillo biết chia sẻ cuộc sống với các anh chị em trong nhóm và trong môi trường nơi họ thể hiện ơn gọi của một giáo dân Kitô giáo.

C) Kitô hóa xã hội: Mục tiêu cuối cùng của Phong trào là lên men môi trường bằng Phúc âm Ðó là thực hiện lời khuyên của Ðức Thánh Cha Paul VI trong Tông huấn Evangeli Nuntiandi: “Rao giảng Phúc âm là đưa Tin Mừng đến khắp nhân loại” và ảnh hưởng của công tác này là biến đổi bên trong, như men trong bột đổi mới nhân loại. Giáo hội rao giảng Phúc âm khi nhờ sức mạnh của sứ điệp mà Giáo hội loan báo, Giáo hội tìm cách biến đổi cùng một lúc lương tâm cá nhân và tập thể con người, hành động của con người, cuộc sống và môi trường sống của con người (số 18). Ở một giai đoạn khác số 70, Ðức Giáo Hoàng Paul VI còn nói đến các “giáo dân thấm nhuần Phúc âm”. Không biết có nên coi đó là một định nghĩa hay nhất về người Cursillista không?

Ngoài ra, để đảm bảo sự trở lại liên tục của những anh chị em phải sống trong những môi trường và cơ cấu nhiều khi đối nghịch với tinh thần Kitô giáo, Hậu Cursillo phải tạo ra một bầu khí thánh thiện như thế có nghĩa là mỗi tân Cursillistas phải được bố trí trong một hoàn cảnh để họ có thể tự thánh hóa và đó chính là vai trò của nhóm trong Phong trào Cursillo.

Hiểu như thế, ta có thể định nghĩa Hậu Cursillo như là một nếp sống cộng đồng của Kitô hữu sống có ý thức và trách nhiệm, một sự trở lại toàn diện, càng ngày càng tiến triển và sử dụng những phương tiện giúp thể hiện nếp sống đó. Chúng ta sẽ đề cập đến các phương tiện đó trong chương tiếp.

 

Sách lược được diễn tả trong chương 3 và 4 của cuốn Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong Trào Cursillo (I.F.M.C.) có thể làm cho nhiều anh chị em Cursillistas ngạc nhiên vì sách lược này không được nhiều văn phòng điều hành cấp giáo phận áp dụng thực tế.

Ủy ban I.F.M.C. có nhiệm vụ phổ biến nội dung của cuốn sách nên không có ý kiến về sự kiện trên. Ủy ban chỉ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những tư tưởng nền tảng.

Nhập đề:

Muốn hành động có hiệu quả, hành động phải có kế hoạch, đó là điều mọi người đều chấp nhận. Nhất là khi hành động đó lại là hành động của Chúa Kitô trong Giáo hội do con người thực hiện. Phong trào Cursillo, với mục đích làm nên men Phúc âm tại môi trường bởi những con người - một khi họ đã trở lại - đề nghị với chúng ta một cách thức tiến hành, việc kế hoạch hóa hoạt động, nói cách khác một phương pháp và một sách lược.

Chính hành động trên con người giúp cho Phong trào Cursillo đạt tới cứu cánh của mình. Tuy nhiên, không phải con người cô đơn riêng rẽ sẽ đạt được mục tiêu của Phong trào, mà phải là con người, thành phần của một tập thể, của một môi trường. Thật vậy, chúng ta không nên quên rằng trong chương trước, lãnh vực đầu tiên hoạt động của Phong trào là mục vụ về môi trường, là trong thế gian.
Như đã biết, Phong trào của chúng ta gồm ba giai đoạn: Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Mỗi giai đoạn gồm có nhiều tiểu đoạn, tất cả hợp thành một đơn vị cơ năng như thân thể con người. "Tất cả những ai đã hoạt động cho Cursillo đều nhận thấy hậu quả tai hại có thể xẩy ra khi một trong ba giai đoạn trên không làm việc hoặc làm không đúng. Cắt xén hoặc trục trặc một trong ba giai đoạn có nghĩa là Phong trào sẽ chết".

NHỮNG GIAI ĐOẠN

Việc Kitô hóa môi trường bằng hành động của những người có ảnh hưởng, sẽ lần lượt tiến hành qua những giai đoạn sau đây:

Giai đoạn I - Tiền Cursillo

    Bước 1 - Lựa chọn môi trường để Phúc âm hóa
    Bước 2 - Lựa chọn những người có ảnh hưởng trong môi trường
    Bước 3 - Chuẩn bị cho những người đã lựa chọn.

Giai đoạn II - Khóa Cursillo

    Bước 4 - Sự trở lại thật sự, liên tục của những người đã lựa chọn để dự khóa.

Giai đoạn III - Hậu Cursillo

    Bước 5 - Sau khi đã trở lại, bảo đảm cho sự hội nhập của họ vào môi trường.
    Bước 6 - Sắp xếp những Kitô hữu đã dấn thân cho Chúa Kitô vào những nhóm nhỏ.

Nên chú ý, ở bước 5 nơi mà người tân Cursillista được mời gọi để sống và phát triển những giá trị Kitô giáo, nhờ sự gặp gỡ Lời Chúa và chứng tá của các anh em trợ tá trong khóa Cursillo, là một môi trường đã được xác định, môi trường họ đang sống. Môi trường sống đó không thể bỏ qua hay coi thường vì nó có tính cách bó buộc và không tránh được dù với lý do phải lo các việc tông đồ khác. Nói một cách hợp lý thì hành động nào có tác dụng làm cho người Cursillista bứt ra khỏi môi trường mà họ đã được chuẩn bị để Phúc âm hóa đều đi ngược lại mục đích của Phong trào.

Để minh chứng điều khẳng định trên, sau đây là một kinh nghiệm sống. Một giáo sư ở Québec được coi như người lãnh đạo tại môi trường làm việc. Những ý kiến của ông ta ảnh hưởng mạnh mẽ đến các bạn đồng nghiệp, ông này dự một khóa Cursillo và cảm thấy bị lôi cuốn vào những công tác "tôn giáo" và sao lãng môi trường đang sống, đến khi ông hiểu rõ cứu cánh của Phong trào Cursillo, ông muốn lấy lại ảnh hưởng tại môi trường cũ thì đã quá muộn, ông không còn thuộc thành phần có ảnh hưởng của môi trường đang sống.

Tiến trình Phúc âm hóa được đề nghị như sau:

Chúng ta cần lưu ý là sự trở lại có ý thức, có tăng trưởng và chia sẻ của những cá nhân nhàm Kitô hóa xã hội, phải dựa trên hết vào ơn Chúa. Và ơn Chúa chỉ đến khi ta cầu nguyện khiêm tốn và bền đỗ. "Không có Ta các con không làm chi được", Chúa Giêsu đã nói như thế. Palanca cá nhân và của tập thể là nền tảng của sách lược Phong trào Cursillo (số 180 IFMC). Trên nền tảng đó, tiến trình sẽ diễn tiến như sau:

GIAI ĐOẠN I: TIỀN CURSILLO

Bước 1 - Lựa chọn môi trường

Bước đầu không phải là sự lựa chọn ứng viên mà là sự lựa chọn môi trường hay lãnh vực mà ta muốn Phúc âm hóa (I.F.M.C số 214) Cần phải hiểu môi trường là gì theo định nghĩa của Phong trào, một từ ngữ thường gặp trong cuốn "Những Tư Tưởng Căn Bản của Phong Trào Cursillo".

Theo chúng tôi đây là định nghĩa rõ ràng và đầy đủ về môi trường. Môi trường là sự tập hợp những con người, những tư tưởng, những giá trị hoặc những hoàn cảnh trong một thời gian và không gian nhất định ảnh hưởng đến lối sống, đến lề lối suy nghĩ hoặc hành động của cá nhân - như ta thấy, khái niệm "môi trường" có một phạm vi rộng rãi hơn từ ngữ hoàn cảnh vật chất - khái niệm "môi trường" có thể bao gồm cả những lãnh vực rộng lớn của văn hóa, chính trị, giáo dục, giải trí, nghiệp đoàn, gia đình v.v...

Trong những môi trường kể trên, Phong trào phải lựa chọn để biết:

    Môi trường nào cần cải tạo ưu tiên - 
    Môi trường nào có ảnh hưởng quyết định đến sự tiến hóa của xã hội.
    Môi trường nào anh chị em Cursillistas sẵn sàng xâm nhập dễ dàng.

Sự lựa chọn này không thể là một quyết định đơn thuần của những anh chị em Cursillistas mà cần có sự hội ý với Đức Giám mục địa phận để biết rõ những ưu tiên trong công tác mục vụ của giáo phận, để lãnh ý Đức Giám mục hầu được sự ủng hộ và sự cộng tác của ngài (số 208-212 IFMC). Và sau nữa là ý kiến của những Hội đoàn của giáo phận trong công tác mục vụ (số 99 và 196 IFMC).

Nếu lãnh vực họat động (môi trường này hoặc môi trường kia) không được lựa chọn đích đáng để Phúc âm hóa - dĩ nhiên, nếu không lựa chọn - thì Phong trào Cursillo khó mà làm tròn vai trò của mình.
Nhờ có Ultreya (hiểu theo số 498 IFMC) mà có sự tiếp xúc với các môi trường định Phúc âm hóa. Cũng như có Ultreya mà ta phát hiện những con người có thể đảm nhiệm trực tiếp: Việc nghiên cứu môi trường (gồm có việc nghiên cứu những con người tạo nên môi trường đó, những khía cạnh xã hội, văn hóa, kinh tế v.v...) Xâm nhập môi trường để lựa chọn ứng viên tương lai (số 503-504 IFMC).

Bước 2: Lựa chọn những người có ảnh hưởng:

Sau khi đã lựa chọn môi trường để Phúc âm hóa, hoặc là văn phòng điều hành (IFMC số 593, đoạn 4) hoặc một nhóm được chỉ định, bắt đầu xâm nhập môi trường, để nghiên cứu môi trường rõ ràng hơn - số anh chị em Cursillistas đã cài vào môi trường - hoặc người bảo trợ - phải bắt đầu phát hiện những người có ảnh hưởng tự nhiên trên người khác, những người có thể sau này có khả năng Kitô hóa môi trường đó.
Chúng ta cần nhớ rằng Phong trào Cursillo không có cao vọng lãnh đạo việc Phúc âm hóa tất cả những môi trường - mặc dầu đó là mục đích của khóa Cursillo - bằng một hành đng trực tiếp và toàn bộ vào khối Kitô hữu, nhưng bằng cách lựa chọn giữa những Kitô hữu đó những người hội đủ những điều kiện và cho ta hy vọng họ sẽ trở thành những tác nhân của sự thay đổi trong lòng các nhóm nhỏ có khả năng thay đổi môi trường.

Ở giai đoạn Tiền Cursillo, người ta đã chuẩn bị cho hai giai đoạn kế tiếp để người ứng viên thuộc một môi trường nhất định trở thành cột sống (xương sống) của môi trường đó. Chúng ta thấy Phong trào Cursillo chú ý đầu tiên đến cá nhân để tiến tới cộng đồng. Nếu cá nhân là một thực thể trước mặt Thiên Chúa, và trước mặt tha nhân, thì Phong trào không thể không đếm xỉa, không thể coi thường được cá thể. Cùng một lẽ đó Tiền Cursillo phải chú ý đầu tiên đến cá nhân coi như một cá thể. Công việc phải làm là thay đổi con người thành một Kitô hữu để Kitô hóa thế giới.

Đây là một vài đức tính mà những con người, những nhóm người đã được lựa chọn cần có:

    Một ảnh hưởng rõ ràng trên người khác (IFMC số 223)
    Không hài lòng trong môi trường của họ, họ cảm thấy cần phải thay đổi bầu khí đang sinh sống (IFMC số 224)
    Có khả năng làm việc trong một tập thể - 

Vậy thì, với lời cầu nguyện, ta sẽ lựa chọn những người có khả năng:

    Đón nhận sứ điệp và nhất là sau đó dấn thân
    Làm men của Phúc âm
    Phát hiện ơn gọi đặc biệt của mình để phục vụ cộng đoàn nhân loại.

Kinh nghiệm trên 50 năm của Phong trào khuyên chúng ta không nên lựa chọn những người:

    Đang sống trong những hoàn cảnh tâm lý và những cảm xúc bất thường.
    Hoặc đang sống trong những hoàn cảnh rối rắm mà khóa Cursillo ba ngày kkông đủ thời gian để giúp họ tìm ra một giải pháp (IFMC số 227) - trong trường hợp này, hoàn cảnh của họ phải được giải quyết trong giai đoạn Tiền Cursillo.

Đến đây chúng ta có hai nhóm:

    Nhóm những anh chị em Cursillistas đã xâm nhập môi trường - 
    Nhóm ứng viên đã lựa chọn trong môi trường.

Bây giờ, một câu hỏi được đặt ra. Tại sao luôn luôn phải có những nhóm, những đội trong sách lược của Phong trào? Ít nhất có 3 lý do sau đây:-Thông thường những hoạt động cá biệt làm cho việc thực hiện cứu cánh của Phong trào, Phúc âm hóa môi trường, trở thành khó khăn nếu không muốn nói là không thể thực hiện được.- Vì chứng tá của một nhóm mạnh hơn chứng tá của cá nhân.- Vì Phong trào Cursillo là một Phong trào có tính cách cộng đồng cũng như Giáo hội và bản thân Kitô hữu (kết hợp than kia sẽ cháy, tách rời than sẽ nguội tàn).

Mặc dầu Phong trào coi sự bảo trợ ứng viên là công việc của một nhóm, nhưng Phong trào cũng chấp nhận sự bảo trợ ứng viên do một cá nhân. Một nhóm hay một cá nhân bảo trợ phải có những điều kiện sau đây:

    Phải hiểu biết đại cương về Phong trào
    Phải biết người mình bảo trợ, càng biết nhiều càng tốt.
    Nói với Chúa về người mình muốn bảo trợ trước khi nói với họ về Thiên Chúa.
    Sống chứng tá sứ điệp nghĩa là sống điều mình nói về Chúa.
    Khích lệ lòng khao khát Thiên Chúa nơi ứng viên.
    Tạo sự dễ dàng cho việc trở lại.
    Chịu trách nhiệm về sự bền đỗ của ứng viein, không những suốt khóa Cursillo mà suốt cả chuỗi ngày thứ tư (số 234 IFMC) -

Bước thứ 3: Chuẩn bị cho ứng viên đã lựa chọn

Nhóm chịu trách nhiệm hoạt động trong môi trường của ứng viên chỉ có thể ảnh hưởng đến họ nếu nhóm tiếp tục sống thánh thiện trong đời sống hằng ngày, nếu họ biết giữ sự đơn sơ và gương mẫu - Đối với ứng viên nhóm phải có thái độ thân mật, tự nhiên và đơn sơ. 

Nhóm có nhiệm vụ: Làm cho ứng viên ý thức không những vấn đề riêng tư của họ mà cả những vấn đề liên can đến môi trường họ đang sống.

    Khơi dậy nơi họ lòng khao khát giải quyết những vấn đề đó -
    Giúp họ tìm ra giải pháp cho vấn đề theo tinh thần Phúc âm.

Tiến trình này có mục tiêu làm nẩy sinh nơi ứng viên nhu cầu một sự thay đổi và ước muốn một sự trở lại đích thực - Không tìm cách gây áp lực, không bầy ra những hoàn cảnh giả tạo, cũng không cần nói đến danh từ Cursillo, thời gian sẽ làm công việc của nó, khi thời gian đến, những ứng viên cần tham dự khóa Cursillo sẽ dễ dàng chấp nhận (IFMC số 232).

Chắc hẳn là muốn đến chặng đường này, cần phải chuẩn bị cho ứng viên. Và chuẩn bị như thế nào?

    Ứng viên phải có sự khao khát nên trọn lành của một con người, nhất là của con người Kitô giáo.
    Họ phải hiểu rõ ràng họ không theo học một khóa học hoàn toàn lý thuyết.
    Phải khơi dậy nơi họ lòng khát khao gặp gỡ Chúa Kitô.
    Sau cùng là thức tỉnh nơi họ sự sẵn sàng đi vào thế gian cùng với Giáo hội (IFMC số 231)

Thay vì kết luận về phần này, chúng ta hãy nhớ chỉ tổ chức một khóa Cursillo khi đã có thật sự một số ứng viên tốt, và nhất là có sự bảo đảm là họ sẽ được theo dõi vào giai đoạn Hậu Cursillo. Mặc dầu hiện nay phải dành cơ sở để tổ chức khóa Cursillo từ nhiều ngày trước, chỉ nên mở khóa Cursillo khi đã có sẵn một số ứng viên đủ cho khóa (IFMC số 229)

GIAI ĐOẠN II: KHÓA CURSILLO

Thật rõ ràng và quan trọng là những anh chị em đã đảm nhận việc xâm nhập môi trường phải là những cán bộ khung của khóa Cursillo - Điều này giúp cho những ứng viên hội nhập dễ dàng vào khóa học và đón nhận mau mắn, giải pháp cho những vấn đề có tính cách cộng đồng trong khóa ba ngày.

Thật ra trước hai mục tiêu của Phong trào (sự trở lại của bản thân và Kitô hóa môi trường) các ứng viên dự khóa Cursillo bên cạnh mục đích tìm một giải pháp cho những vấn đề của bản thân, mà còn mục đích tìm những giải đáp cho những vấn đề của môi trường nơi họ đang sinh sống và có nhiệm vụ giúp đỡ giải quyết. Nếu một cá nhân tham dự một khóa Cursillo với những ưu tư của riêng bản thân và nhắm mắt trước những vấn đề của môi trường nơi họ sống, có thể anh hay chị này sẽ rất hài lòng và sung sướng sau khi mãn khóa vì đã tìm thấy giải pháp cho những vấn đề của bản thân, nhưng có thể anh hay chị này không dấn thân cho việc Phúc âm hóa môi trường. Và như thế Cursillo chưa thực hiện được mục tiêu thứ hai của Phong trào.

Phải làm sao cho mỗi người tham dự khóa ba ngày cảm nhận sâu xa ơn sủng của Thiên Chúa khiến khóa Cursillo ghi khắc suốt đời họ (IFMC số 239). Để đạt tới mục tiêu này, nhóm trợ tá khóa Cursillo phải học hỏi kỹ chương 6 của cuốn IFMC và nếu có thể nên tìm đọc cuốn "Những khía cạnh tâm lý của Cursillo" do Dorothy King, nhà tâm lý học biên soạn.
Ba ngày Cursillo không phải là cùng đích mà chỉ là sự bắt đầu, việc hoạch định tiến trình của Phong trào dẫn đưa chúng ta đến một giai đoạn khác, giai đoạn Hậu Cursilklo, giai đoạn đồng hành cùng những anh chị em trong nhóm. Đây là giai đoạn III.

GIAI ĐOẠN III: HẬU CURSILLO

Những anh chị em đang hoạt động trong môi trường có nhiệm vụ tạo nên những nhóm Kitô hữu để tiếp tục công việc trở lại của bản thân và duy trì ảnh hưởng Kitô giáo tại môi trường. Bằng sự chia sẻ cái gì là căn bản trong Kitô giáo và chia sẻ tiến trình của nhóm, cá nhân và môi trường sẽ được hoàn thiện và thánh hóa. Nhóm và hội nhóm là hai phương tiện do Phong trào đề nghị để đạt tới cứu cánh có hiệu quả. Những phương tiện của Hậu Cursillo được gọi là "Hội nhóm" và "Ultreya" (sẽ nói tới trong chương sau).

Tự bản chất là một tiến trình, Hậu Cursillo phải năng động và uyển chuyển. Mục đích của Hậu Cursillo là để cho sự trở lại bắt đầu từ khóa Cursillo càng ngày càng sâu sắc hơn để các tân Cursillistas trở thành men của Phúc âm khiến cho cộng đồng được Kitô hóa.

Một mặt khác, cứu cánh của Hậu Cursillo có thể rút gọn vào 3 điều:

a) Bảo đảm các thành quả của khóa Cursillo: Sau khóa Cursillo, các tân Cursillistas khó giữ cho sống động lòng khao khát trở lại có ý thức, có lớn lên và có chia sẻ và ước muốn lên men môi trường bằng Phúc âm, nếu họ không có một nhóm để cùng đồng hành.

b) Hội nhập cộng đồng: Phải hướng dẫn các Cursillistas trong giai đoạn Hậu Cursillo biết chia sẻ cuộc sống với các anh chị em trong nhóm và trong môi trường nơi họ thể hiện ơn gọi của một giáo dân Kitô giáo.

c) Kitô hóa xã hội: Mục tiêu cuối cùng của Phong trào là lên men môi trường bằng Phúc âm - Đó là thực hiện lời khuyên của Đức Thánh Cha Paul VI trong Tông huấn Evangeli Nuntiandi: "Rao giảng Phúc âm là đưa Tin Mừng đến khắp nhân loại" và ảnh hưởng của công tác này là biến đổi bên trong, như men trong bột đổi mới nhân loại. Giáo hội rao giảng Phúc âm khi nhờ sức mạnh của sứ điệp mà Giáo hội loan báo, Giáo hội tìm cách biến đổi cùng một lúc lương tâm cá nhân và tập thể con người, hành động của con người, cuộc sống và môi trường sống của con người (số 18). Ở một giai đoạn khác số 70, Đức Giáo Hoàng Paul VI còn nói đến các "giáo dân thấm nhuần Phúc âm". Không biết có nên coi đó là một định nghĩa hay nhất về người Cursillista không?

Ngoài ra, để đảm bảo sự trở lại liên tục của những anh chị em phải sống trong những môi trường và cơ cấu nhiều khi đối nghịch với tinh thần Kitô giáo, Hậu Cursillo phải tạo ra một bầu khí thánh thiện như thế có nghĩa là mỗi tân Cursillistas phải được bố trí trong một hoàn cảnh để họ có thể tự thánh hóa và đó chính là vai trò của nhóm trong Phong trào Cursillo.

Hiểu như thế, ta có thể định nghĩa Hậu Cursillo như là một nếp sống cộng đồng của Kitô hữu sống có ý thức và trách nhiệm, một sự trở lại toàn diện, càng ngày càng tiến triển và sử dụng những phương tiện giúp thể hiện nếp sống đó. Chúng ta sẽ đề cập đến các phương tiện đó trong chương tiếp.