PHONG TRÀO CURSILLO VÀ HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ CHƯƠNG 9 CUỐN I.M.F.C

Dẫn nhập:

Phong trào Cursillo đã được định nghĩa là một Phong trào của Giáo hội. Như thế chúng ta phải có việc làm trong Giáo hội, nhưng không phải làm bất kỳ cái gì, bất kỳ ở đâu và bất kỳ cách nào...

Trong một trò chơi sắp hình giải trí, mỗi một bộ phận có một vai trò để đảm nhận hầu lập thành bức hình - Ta không thể tùy tiện thay đổi vị trí các bộ phận và khi mất một bộ phận thì kết quả cuối cùng sẽ có một lỗ hổng - Cũng thế, Phong trào Cursillo có một vai trò đặc biệt để đảm nhận trong Giáo hội, một vai trò dành riêng cho họ và nếu họ không làm, hoạt động mục vụ sẽ thiếu sót - Vậy thì điều quan trọng nhất là phải biết vai trò đó, nếu ta muốn đạt tới mục tiêu của Phong trào là tái Kitô hóa con người, môi trường và cơ cấu.

Để đạt tới mục tiêu trên, chương 9 cuốn "Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong Trào Cursillo" (IFMC) đã dành một chương mới cho ấn bản và giải thích những điều như sau:

    Giáo hội là gì?

    Hoạt động mục vụ là gì? (hay sứ mệnh của Giáo hội)

    Chỗ đứng của Phong trào trong mục vụ

1. Giáo hội là gì?

Trước đây không lâu, đối với người Công giáo, Giáo hội chỉ gồm Linh mục, Giám mục và Đức Giáo hoàng. Sau Công đồng Vatican II, cái nhìn của chúng ta về Giáo hội đã thay đổi nhiều - Cuốn "Những Tư Tưởng Căn Bản của Phong trào Cursillo" (IFMC) đã cho chúng ta được biết nhiều thành tố của Giáo hội và những thành tố này bổ túc cho nhau.

Giáo hội là nhiệm tích của Chúa Kitô, điều này có nghĩa là Giáo hội dẫn đưa chúng ta tới Chúa Kitô, mặc khải cho chúng ta biết về Người, cũng như Chúa Kitô cho ta biết về Chúa Cha (Ga 14, 9) - Giáo hội là môi trường thuận lợi cho phép chúng ta kết hợp với Chúa Kitô, và bởi Người, ta được hiệp thông với Chúa Cha (IFMC số 623).

Giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô: thuật ngữ được Thánh Phaolô sử dụng khi Ngài so sánh Chúa Kitô là đầu của thân thể và các Kitô hữu là chi thể của nhiệm thể (IFMC số 624)

Giáo hội là dân đã được Thiên Chúa giải phóng, tập hợp và dẫn đưa về với Chúa Cha trong một thời gian và không gian cụ thể - Chúng ta là những kẻ hành hương và tất cả chúng ta cùng hướng về nhà Cha (IFMC số 625)

Giáo hội là nhiệm tích phổ quát của sự cứu chuộc - (IFMC số 625)

Giáo hội là nước Chúa, Chúa Giêsu đã lập nước Người trên trái đất và yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho "Nước Cha trị đến" - Hơn nữa, Người cũng đã nói "Nước Trời đang ở giữa các con" (IFMC số 627)

Phong trào Cursillo phải có những ý niệm rõ ràng về Giáo hội, vì Phong trào phát sinh từ Giáo hội, lớn lên và phát triển nhờ nhựa sống của Giáo hội, Phong trào phải phục vụ Giáo hội, và luôn luôn có khát vọng cuối cùng là xây dựng Giáo hội - Nói theo ngôn ngữ của Phong trào, Phong trào là "sản nghiệp của Giáo hội" (số 632)

2 - Sứ mệnh của Giáo hội:

Định nghĩa Giáo hội là nhiệm tích của Chúa Kitô, khiến chúng ta có thể đoán được sứ mệnh của Giáo hội - đó cũng là sứ mệnh của Chúa Kitô - và thần học đã dạy chúng ta biết Chúa Kitô đã đảm nhiệm ba sứ mệnh của ngôn sứ, của tư tế vương giả - Giáo hội cũng thế, có sứ mệnh = ngôn sứ, tư tế và vương giả mà cuốn IFMC đã qui vào ba thừa tác vụ sau đây (số 649):

a) Thừa tác vụ ngôn sứ: nghĩa là phục vụ Ngôi Lời

    cách loan báo Tin Mừng,

    dạy giáo lý,

    thần học

b) Thừa tác vụ tư tế (phụng vụ) thờ phượng

    các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể

    lời cầu nguyện ngợi khen Chúa, còn gọi là Kinh Phụng Vụ

c) Thừa tác vụ vương giả: phục vụ bác ái -

    cách tổ chức dân Chúa,

    cách phục vụ cộng đồng,

    tình huynh đệ -

Vậy trong ba thừa tác vụ kể trên, chỗ đứng của Phong trào trong Giáo hội không phải thừa tác vụ thứ ba, (dẫu rằng tình huynh đệ và bác ái có một vai trò lớn trong tổ chức của chúng ta). Cũng không phải ở thừa tác vụ thứ hai (mặc dầu có nhiều anh chị Cursillista làm việc phụng vụ); phải phân biệt rõ ràng điều mình làm với tư cách một Cursillista và làm với tư cách Kitô hữu - Đâu là chỗ đứng của Phong trào?

3 - Chỗ đứng của Phong trào trong mục vụ -

Không phủ nhận giá trị của tác vụ tư tế và bác ái, Phong trào Cursillo muốn được thành dụng cụ của tác vụ ngôn sứ - trong Giáo hội - và chúng ta đã biết có ba cách hành sử sứ mệnh ngôn sứ = hoặc là loan báo Tin Mừng hoặc dạy giáo lý hay thần học - Điều hiển nhiên là Phong trào không dấn thân vào hai tác vụ cuối - Chỉ còn một cách là loan báo Tin Mừng, có nghĩa là hân hoan vui mừng tuyên xưng cho thế giới biết điều mà Chúa Kitô đã làm cho mỗi người chúng ta (số 245) - Phương pháp tuyên xưng này đã trở thành truyến thống của Phong trào và có tên gọi là Kérygme.

Kérygme là tuyên xưng một cách hân hoan và vui mừng về Chúa Kitô đã Phục Sinh - Tuy nhiên, vai trò của Phong trào không dừng lại ở việc tuyên xưng - vì trong phạm vi truyền thống Kitô giáo, Kérygme còn mang thêm ý nghĩa trở lại - Phong trào không thể mãn nguyện khi tư tưởng con người thay đổi, mà chú trọng đến việc thay đổi trái tim của họ.

Phong trào sẽ làm tròn tác vụ ngôn sứ bằng cách nào? Thật đơn giản: Bởi những ngôn sứ, hay như chúng ta thường nói bởi chứng nhân - Thật vậy, Kérygme không phải là môn học của bộ môn giáo lý hay của khoa thần học, do các bậc thầy giảng dạy, mà Kérygme do các chứng nhân tuyên xưng - và IFMC đã dài dòng kể ra những đức tính mà lời lẽ của chứng nhân phải có - (số 255 đến 266)0

Sau hết, trong cánh đồng mênh mông của tác vụ ngôn sứ, chúng ta còn phải biết thu hẹp các hoạt động khả thi để nhận ra cái đặc thù của Phong trào.

Tất cả đều nhìn nhận ưu tiên của công tác mục vụ là sự thành lập các toán tông đồ tại những môi trường và tại các cơ cấu họ đang sinh sống, cũng là nơi soạn thảo và quyết định phần lớn, các tiến trình giải phóng và nhân bản hóa xã hội - Ngoài ra, những thay đổi mau chóng và sâu xa là nét đặc trưng của xã hội ngày nay, đòi hỏi nơi Giáo hội một sự trả lời sống động và cấp thời của Phúc âm và một sự thích ứng về hình thức cũng như về hành động trước những hoàn cảnh mới của thế giới. Sự hiện diện của Giáo hội qua nhân vị của các thành viên của mình, trở thành nguồn gốc, lý do và tác nhân để thay đổi thế giới theo tinh thần của Phúc âm - Tất cả Kitô hữu và nói riêng các người đã được ơn riêng, phải là những tác nhân của sự thay đổi.

Trước viễn tượng đó và trong bối cảnh riêng, Phong trào Cursillo, tự bản chất của nó, xét theo cứu cánh và phương pháp của Phong trào (làm cho Phúc âm thấm nhập vào các môi trường bằng các người có ảnh hưởng) là một tác nhân hữu hiệu để đảm nhận công tác truyền giáo của Giáo hội tại các môi trường - (IFMC số 652 và 661). Sự lựa chọn này gồm hai đòi hỏi chính yếu sau:

    Biết hòa nhập vào các nền văn hóa

    Thấu hiểu chiều kích truyền giáo của Giáo hội (IFMC số 662)

Đó là sự dấn thân đặc biệt của Phong trào, một sự dấn thân không thể từ khước (IFMC số 666). Đó là sự cam kết của Phong trào trước Giáo hội - không hơn, không kém.

Kết luận:

Phong trào Cursillo trong vai trò tác nhân của mục vụ môi trường, cung cấp cho Giáo hội những nhóm để làm men cho cộng đồng lớn - Những nhóm này bằng cách sống những điều căn bản của Kitô giáo, càng ngày càng vững vàng trong đức tin làm cho khuôn mặt của Chúa Kitô chói lọi trong môi trường họ đang sống - Xuất phát sau một khóa Cursillo, họ càng ngày càng ý thức họ là thành phần sống động của Giáo hội, họ là những hạt nhân của Thánh Linh trong Cộng đồng. Ý thức càng cao, hoạt động của họ càng có hiệu quả trong việc thay đổi và giải phóng con người và môi trường là sứ mệnh của Chúa Kitô trong Giáo hội của Người - 

***

N.B - Chúng tôi ghi lại nguyên văn các số 255 và 266 trong cuốn IFMC để quý anh chị chưa có trong tay cuốn sách trên, có một ý niệm về những đức tính và lời lẽ của chứng nhân theo truyền thống Kérygme - 

Số 255 - Chứng nhân: Đây là một từ ngữ then chốt, chứng nhân bằng lời nói và bằng đời sống - khóa ba ngày có dụng ý làm sáng tỏ toàn thể đời sống bằng ánh sáng của toàn bộ Kinh Thánh - Lời nói và đời sống cùng đi đôi với nhau, trong sự nhịp nhàng tuyệt đối - lời nói là công cụ để diễn tả đời sống - Đời sống thể hiện lời nói, nhờ đó mà lời nói được nên trong sáng - Vì thế mà Đức Giêsu còn gọi là Ngôi Lời nhập thể và được tuyên xưng - 

Số 266 - Trong Tông Huấn "Người Tín Hữu Giáo Dân" nói về "ơn gọi và sứ mệnh của người giáo dân trong Giáo hội và giữa trần thế", nơi chương đề cập đến phẩm giá của người tín hữu giáo dân trong Giáo hội Mầu nhiệm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến tính chất phổ quát của ơn gọi nên thánh, và đây không phải là lời mời gọi một vài người được ưu đãi mà thôi, nhưng cho tất cả mọi người được sinh ra trên thế gian này - 
Và với chứng tá đời sống, người trợ tá sẽ dễ dàng mở rộng cánh cửa tâm hồn khóa sinh để đón Đức Kitô vào.