TIẾP XÚC CÁ NHÂN TRONG KHÓA CURSILLO

 

Nguyễn Đức Tuyên

1. Đối với Phong Trào Cursillo, việc tiếp xúc cá nhân được coi như một nghệ thuật, không phải chỉ được áp dụng trong Khóa 3 ngày mà c̣n cần đến trong các giai đoạn Tiền và nhất là Hậu Cursillo nữa.
 

Tiếp xúc cá nhân là phương pháp rao giảng Tin mừng bằng cách truyền đạt đến người khác chính kinh nghiệm bản thân của ḿnh về đời sống đức tin qua h́nh thức diện đối diện. Nếu đời sống đạo đức là việc riêng tư của mỗi cá nhân th́ ai cũng cần đến sự giúp đỡ riêng tư cho ḿnh. Do đó, tiếp xúc cá nhân c̣n là việc cởi mở tâm hồn dể trực tiếp trao đổi và chia sẻ với người khác.
 

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong Tông Huấn Phúc Âm Hóa Thế Giới Ngày Nay, đă nói: “Cần phải có sự tiếp xúc cá nhân. V́ lư do này, song song với việc loan truyền tập thể về Tin mừng, một h́nh thức truyền đạt khác, h́nh thức diện đối diện, vẫn hiệu lực và quan trọng. Chính Chúa Giêsu thường dùng nó (trường hợp gặp gỡ Nicôđêmô, Zakêu, người phụ nữ Samaria, Simon người Pharisiêu). Và các Tông Đồ cũng làm như thế...” (số 46)
 

Chỉ có t́nh bạn chân thành mới mở lối cho đối thoại và mở được cửa ḷng người. Nghệ thuật tiếp xúc cá nhân bao gồm việc tạo cơ hội, sự lịch thiệp và cung cách tiếp xúc theo tinh thần tông đồ. Người tiếp xúc t́m bạn, kết bạn, và giới thiệu bạn với Chúa Kitô. Điều cần lưu ư là người nói và cách nói quan trọng cho người nghe hơn là điều được nói ra.
 

2. Tiến tŕnh tiếp xúc cá nhân gồm 2 giai đoạn là đánh động và chuyển dịch; nghệ thuật này mang thiên h́nh vạn trạng, tùy theo hoàn cảnh.
Giai đoạn đầu là đánh động có thể được hiểu là thăm ḍ thái độ một người để họ phản ứng, nói lên ư kiến, cảm nhận của họ về một sự việc; hoặc thăm ḍ một người để t́m cách xác định vị thế tâm tư người đó. Giai đoạn này giúp ta biết rơ đối tượng, nói khác đi là biết rơ vị thế của người đối thoại một cách chính xác.
 

Tóm lại, giai đoạn đánh động nhằm mục đích quan sát, nghiên cứu, định vị trí, mởi lối, và khai thông.
Phần hai của nghệ thuật tiếp xúc cá nhân là chuyển dịch. Nói một cách đơn giản, một khi ta quen biết một người, biết tính t́nh, và lối sống của họ, ta t́m cách chinh phục họ bằng cách nói chuyện với họ và nói những điều ǵ để ảnh hưởng tới họ.
 

Sứ mạng của ta là làm sao chuyển dịch một người từ một vị trí họ đang đứng sang vị trí ta ước muốn họ đứng.
 

3. Trong khóa học, người trợ tá phải ghi nhớ làm ḷng điều 287 trong cuốn Tư Tưởng Căn Bản như sau:
“Luôn luôn phục vụ khóa sinh; khéo léo lưu tâm đến những khó khăn của họ; trợ giúp khi thấy họ hoang mang lo lắng; đồng hành với họ đến cùng; sống đời sống chứng nhân với sự hiện diện của Thiên Chúa; và đem khóa sinh đến với Chúa bằng cầu nguyện”.
 

Câu cuối cùng này nhắc nhở chúng ta phải tiếp xúc cá nhân với Chúa trước khi tiếp xúc cá nhân với khóa sinh.
 

4. Mỗi kinh nghiệm đạo đức là một biến cố riêng tư. Khóa Cursillo là một kinh nghiệm đạo đức quan trọng và là một biến cố riêng tư quan trọng. Chúng ta có thể nói rằng ai đă trải qua biến cố khóa học này cũng cần đến sự trợ giúp riêng tư trong suốt biến cố và sau biến cố.
Khóa Cursillo được sắp xếp theo một tiến tŕnh sư phạm và tâm lư tuyệt hảo. Mỗi biến cố đều nhằm một mục đích rơ rệt và có tính cách hỗ tương, gọi là kỹ thuật liên hệ, mà người trợ tá cần nắm vững để biết đường tiếp xúc cá nhân.
Chúng ta có thể chia khóa học ra 4 giai đoạn:
 

   Từ chiều Thứ Năm cho đến sau giờ chấm dứt tĩnh tâm, khóa sinh được tiếp đón niềm nở, được giải thích về Phong trào, được soi dọi lương tâm để tự biết ḿnh với nhiều thao thức; để trấn an, được nghe nói về Người Cha nhân lành và sáng hôm sau nghe bài nguyện gẫm “ba cái nh́n của Chúa”. Cuốn Structure of Ideas gọi là “xua con chim ra để nó phải t́m cành đậu” (let them loose like birds and they will certainly seek their own branch).
 

Trong giai đoạn này, trợ tá không làm ǵ khác hơn là tiếp đón niềm nở ân cần, lặng lẽ phục vụ và áp dụng phương pháp ngôn ngữ không lời (non-verbal language), c̣n gọi là ngôn ngữ cơ thể (body language), biểu lộ trên dáng mặt, cách đi đứng, và thái độ phục vụ.
 

   Chủ đề ngày Thứ Sáu là ngày tuyên tín, mở đầu bằng rollo Lư Tưởng, rồi nâng lên Ơn Sủng, mời gọi phục vụ Giáo Hội, nhờ Đức Tin và chấm dứt bằng việc mở Palanca.
 

Trong ngày này, trợ tá thực hiện giai đoạn một là đánh động bao gồm việc gây cảm t́nh, quan sát, định vị trí, khơi dậy sự dấn thân, niềm thao thức, t́m cách giảm thiểu xung khắc tâm lư, gây hứng khởi, và tinh thần hợp tác của khóa sinh.
 

Rollo Sùng Đạo bắc cầu sang ngày hôm sau, hỗ trợ cho việc khóa trưởng đề nghị khóa sinh dứt khoát tư tưởng.
Câu chuyện tối Thứ Sáu tâm t́nh hơn, tác động khóa sinh tùy theo mức độ biểu lộ chuyển biến tâm lư của từng người, c̣n thờ ơ hay đă dứt khoát.
 

   Sáng Thứ Bẩy là ngày phát triển đời sống Kitô hữu, qua bài nguyện gẫm “Chân Dung Chúa Kitô”, rollo Học Đạo, Nhiệm Tích, với việc viếng Thánh Thể Cộng Đồng và Decuria, rollo Hành Đạo, Cản Trở Trong Đời Sống Ơn Phúc và Lănh Đạo.
 

Trong ngày này, khóa sinh đă được trang bị những điều căn bản để trở thành người Kitô hữu đích thực.
 

Việc tiếp xúc cá nhân bước sang giai đoạn chuyển dịch, giúp khóa sinh giải thoát khỏi thiên kiến về chân lư được công bố, khơi dậy nơi họ việc liên hệ giữa chân lư và hoàn cảnh riêng, môi trường riêng họ đang sống. Nếu có thể, cùng họ chia sẻ về điều “trở thành Kitô hữu đích thực”, khơi dậy nơi họ niềm thao thức đem Tin mừng đến cho nhân lọai, cụ thể hơn là gia đ́nh, sở làm, lối xóm v.v... tùy theo từng đối tượng chia sẻ, tùy theo sự thổ lộ ước muốn của riêng họ. Trợ tá không đặt kế hoạch cho họ, trợ tá chỉ nương theo cảm nghĩ của họ, thúc đẩy họ dấn thân theo hoàn cảnh và khả năng của họ một cách rơ ràng hơn.
 

   Sáng ngày Chúa Nhật là ngày Phúc Âm hóa, ngày sai đi, khởi sự từ bài Sứ Điệp của Chúa Kitô, rollo Nghiên Cứu và Phúc Âm hóa Môi Trường, Đời Sống Kitô Hữu, Cộng Đồng Kitô Hữu, Hội Nhóm và Ultreya.
 

Trợ tá áp dụng giai đoạn chuyển dịch một cách triệt để hơn, gợi ư cho khóa sinh lập kế hoạch tái nhập môi trường. Nếu chiều Thứ Sáu, khóa học giúp khóa sinh dứt khoát theo chân Chúa, th́ lúc này khóa học giúp khóa sinh theo Chúa bằng cách nào, tính làm những ǵ một cách cụ thể. Kinh nghiệm tự ty, tự tôn nên được nồng vào câu chuyện. Kinh nghiệm kiên tŕ cần được nhắc tới.
 

Trợ tá Decuria là người tiếp xúc cá nhân quan trọng nhất. Nếu cần th́ mỗi Decuria nên có 2 trợ tá và cần giảm thiểu số trợ tá ở các Ban khác.
 

Kinh nghiệm cho hay là việc Thánh Linh Chúa đánh động cũng như chuyển biến tâm lư cá nhân không đồng loạt và không đồng nhất, cho nên những giai đoạn nêu trên không thể áp dụng đồng loạt cho mọi khóa sinh. Giai đoạn chuyển dịch chỉ có thể áp dụng khi khóa sinh đă chín mùi (is browning). Dù một khóa sinh đă chín mừi, thường họ ở trong 3 trường hợp:
 

   người cảm thấy thoải mái, họ sẵn sàng khuất phục và đồng hành.
   người c̣n phân vân, họ có khuynh hướng lừng chừng.
   người không bị đánh gục, họ không muốn dấn thân.
 

Anh Eduardo Bonnin cho rằng Khóa Cursillo cung cấp cơ hội cho khóa sinh thực hiện 3 cuộc gặp gỡ căn bản, đó là gặp gỡ chính ḿnh, gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân. Như vậy từ những bài Chia sẻ đến cuộc tiếp xúc cá nhân phải hướng vào 3 mục tiêu đó. Công tác của trợ tá là hỗ trợ cho khóa sinh đạt 3 mục tiêu chủ yếu này.
 

5. Tài liệu Phong trào nhấn mạnh là việc tiếp xúc cá nhân phải cẩn trọng, phải khéo léo và nhẹ nhàng; nếu cẩu thả sẽ là sự nhạo báng công tŕnh của Thiên Chúa và nguy hại đến đời sống tha nhân. Trong cuốn “How and Why” trang 49, có nói: “Khó mà tranh luận về những kỹ thuật này. Nó khá nguy hiểm v́ trong lănh vực này các giá trị dễ bị đánh giá sai lầm. Người thiếu hiểu biết đứng đắn sẽ vô t́nh nh́n cứu cánh là phương tiện”.
Sau hết, mọi sự thành công không tùy thuộc vào sự “khôn ngoan” của con người mà do Ơn Thánh Chúa qua sư kiên tŕ cầu nguyện trước và trong khi tiếp xúc cá nhân.
  


.