KÍNH MẾN CHÚA VÀ YÊU THƯƠNG ANH EM

 

Theresa Bùi Thị Thu Nguyệt

CHƯƠNG V
TÂN ƯỚC
17. Sự trổi vượt của Tân Ước
Trong các sách Tân Ước, Lời Thiên Chúa là quyền năng của Thiên Chúa để cứu rỗi mọi tín hữu (x. Rm 1,16), được tŕnh bày và biểu dương sức mạnh cách trổi vượt. Thật vậy, khi đến thời viên măn (x. Gl 4,4), Ngôi Lời đă thành xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta, đầy tràn ân sủng và chân lư (x. Ga 1,14). Chúa Kitô đă thiết lập Nước Thiên Chúa trên trần gian; bằng việc làm và lời nói, Ngài đă biểu lộ Cha Ngài và chính Ngài ra; và khi chết, sống lại và lên trời vinh hiển, khi cử Thánh Thần đến, Ngài đă hoàn tất công việc của Ngài. Chính Ngài, là Đấng độc nhất có những lời ban sự sống đời đời, khi được nâng lên cao khỏi mặt đất (x. Ga 12,32, bản Hy-lạp), Ngài đă kéo mọi người đến với ḿnh (x. Ga 6,68). Nhưng mầu nhiệm này chưa bao giờ được tỏ cho các thế hệ khác biết, nay đă được mạc khải trong Thánh Thần cho các thánh Tông đồ và các Ngôn sứ của Ngài (x. Ep 3,4-6, bản Hy-lạp) để họ rao giảng Phúc Âm, khơi động ḷng tin vào Đức Giêsu, là Đấng Kitô và là Đức Chúa, và quy tụ Giáo Hội. Về những việc này, các sách Tân Ước vẫn c̣n nêu ra một bằng chứng trường tồn và thần linh.
18. Các sách Phúc Âm bắt nguồn từ các tông đồ
Không ai không biết rằng trong tất cả các Sách Thánh, kể cả các sách Tân Ước, các sách Phúc Âm xứng đáng có địa vị trổi vượt, v́ là chứng tích chính yếu về đời sống và giáo huấn của Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng Cứu Chuộc chúng ta.
Trong mọi thời và ở mọi nơi, Giáo Hội đă và vẫn quả quyết rằng bốn sách Phúc Âm bắt nguồn từ các Tông đồ. Thật vậy, những điều mà theo lệnh truyền của Chúa Kitô, các Tông đồ rao giảng, sau này nhờ Chúa Thánh Thần linh hứng, chính các ngài và những người sống bên các ngài đă lưu truyền cho chúng ta bằng bản văn làm nền tảng đức tin: đó là Phúc Âm dưới bốn h́nh thức, theo Mátthêu, Máccô, Luca và Gioan.
19. Tính lịch sử của các sách Phúc Âm
Mẹ thánh Giáo Hội đă và vẫn c̣n bền bỉ quả quyết rằng bốn sách Phúc Âm nói trên, mà Giáo Hội không ngần ngại khẳng định lịch sử tính, trung thành lưu truyền những ǵ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, khi sống giữa loài người, thật sự đă làm và đă dạy nhằm phần rỗi đời đời của họ, cho tới ngày Ngài được đưa lên trời (x. Cv 1,1-2). Thật vậy, sau khi Chúa lên trời, các Tông đồ đă truyền lại cho những người nghe những điều Ngài đă nói đă làm với sự thông hiểu đầy đủ hơn mà chính các ngài có nhờ học được từ các biến cố vinh hiển của Chúa Kitô và nhờ ánh sáng Thánh Thần Chân Lư dạy dỗ. Vậy các thánh sử đă viết bốn Phúc Âm: các ngài chọn một số trong nhiều điều đă được truyền lại bằng miệng hay đă được chép ra rồi, tóm tắt hoặc giải thích một số điều tuỳ theo t́nh trạng của các Giáo Hội, sau cùng các ngài vẫn giữ h́nh thức lời giảng, mà bao giờ cũng nhằm truyền đạt cho chúng ta những điều xác thực và chân thành về Chúa Giêsu. Quả thế, dựa trên kư ức hay kỷ niệm riêng, hoặc dựa trên lời chứng của những người "từ đầu đă chứng kiến và phục vụ Lời Chúa", các ngài đă viết ra với chủ ư giúp chúng ta am tường tính "xác thực" của những điều chúng ta đă được dạy dỗ (x. Lc 1,2-4).
20. Các sách khác trong Tân Ước
Ngoài bốn quyển Phúc Âm, thư quy Tân Ước c̣n gồm các thư thánh Phaolô và những bản văn khác thời các Tông đồ, đă được viết dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Do ư định khôn ngoan của Thiên Chúa, các sách ấy xác nhận những ǵ liên hệ đến Chúa Kitô, tŕnh bày ngày một rơ ràng hơn giáo huấn đích thật của Ngài, rao giảng sức mạnh cứu độ của công tŕnh thần linh của Chúa Kitô, và tường thuật lại những bước đầu và sự bành trướng kỳ diệu cùng tiên báo sự hoàn tất vinh hiển của Giáo Hội.
Thật thế, Chúa Giêsu đă ở bên các Tông đồ như Ngài đă hứa (x. Mt 28,20) và đă cử Thánh Thần Bảo Trợ đến để dẫn dắt các ngài đến chân lư vẹn toàn (x. Ga 16,13).
CHƯƠNG VI
THÁNH KINH TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI
21. Tầm quan trọng của Thánh Kinh đối với Giáo Hội
Giáo Hội đă luôn tôn kính Thánh Kinh như đă tôn kính chính Thánh Thể Chúa: nhất là trong phụng vụ thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như bàn tiệc Ḿnh Chúa Kitô mà trao ban cho các tín hữu. Giáo Hội đă và vẫn luôn luôn coi Thánh Kinh cùng với Thánh Truyền như là quy luật tối cao cho đức tin của ḿnh, bởi v́ Thánh Kinh, được Thiên Chúa linh ứng và được ghi chép một lần cho măi măi, truyền đạt Lời của chính Thiên Chúa cách bất di bất dịch và làm vang dội tiếng Chúa Thánh Thần trong lời của các Ngôn sứ và các Tông đồ. V́ vậy, toàn thể công việc rao giảng trong Giáo Hội cũng như chính đạo Kitô phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Quả thật, trong các sách thánh, Cha trên trời âu yếm đến gặp con cái và tṛ chuyện với họ. Trong Lời Thiên Chúa, có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực cho Giáo Hội, c̣n đối với con cái Giáo Hội th́ thành sức mạnh cho đức tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng. Bởi thế, lời nói sau đây hoan toàn đúng về Thánh Kinh: "Thật vậy, lời Thiên Chúa sống động và linh hoạt" (Dt 4,12), "có sức xây dựng và ban phần gia nghiệp cho mọi người đă được thánh hóa" (Cv 20,32; x. 1 Th 2,13).
22. Cần có những bản văn và những bản dịch khác nhau
Lối vào vào Thánh Kinh cần phải được rộng mở cho các Kitô hữu. Chính v́ thế, ngay từ buổi đầu, Giáo Hội đă nhận làm của ḿnh bản dịch Cựu Ước Hy-lạp cổ kính, được gọi là bản Bảy Mươi. Giáo Hội luôn quư trọng các bản dịch Đông phương khác và các bản dịch La-tinh, nhất là bản thường gọi là bản Phổ thông. Nhưng bởi v́ Lời Thiên Chúa phải luôn tiện dụng cho mọi thời đại, Giáo Hội như một người mẹ ân cần lo liệu sao cho có các bản dịch thích hợp và đúng nghĩa sang các thứ tiếng, nhất là dịch từ nguyên bản các Sách Thánh. Nếu hoàn cảnh thuận tiện và được giáo quyền chấp thuận, các bản dịch đó được thực hiện với sự cộng tác của các anh em ly khai, th́ mọi Kitô hữu đều có thể dùng được.
23. Nhiệm vụ tông đồ của các nhà thần học công giáo
Hiền Thê của Ngôi Lời nhập thể, tức Giáo Hội, được Chúa Thánh Thần dạy dỗ, cố gắng hiểu biết Thánh Kinh ngày một sâu xa hơn, để không ngừng lấy Lời Chúa nuôi dưỡng con cái ḿnh. Do đó, Giáo Hội có lư mà khuyến khích cả việc học hỏi các Thánh Giáo Phụ Đông phương cũng như Tây phương và các loại Phụng vụ thánh. C̣n các nhà chú giải công giáo và những nhà nghiên cứu thần học phải chuyên hiệp lực, cố gắng dùng những phương thế thích hợp mà khảo sát và tŕnh bày Thánh Kinh, dưới sự trông nom của Huấn Quyền thánh; công việc này phải được thực hiện thế nào để có đa số tối đa những người phục vụ Lời Chúa có thể cung cấp hữu hiệu cho dân Thiên Chúa lương thực Thánh Kinh có sức soi sáng tâm trí, củng cố ư chí và thiêu đốt ḷng người yêu mến Thiên Chúa. Thánh Công đồng khuyên nhủ các con cái Giáo Hội chuyên nghiên cứu Thánh Kinh, hăy can đảm tiếp tục đến cùng công việc đă khởi sự tốt đẹp, với năng lực ngày ngày đổi mới, với trọn niềm hăng say, phù hợp với cảm thức của Giáo Hội.
24. Thánh Kinh và Thần học
Khoa Thần học dựa trên lời Thiên Chúa đă được viết ra, cùng với Thánh Truyền, như dựa trên một nền tảng trường tồn; nơi Thánh Kinh, Thần học được củng cố hết sức vững chắc và luôn trẻ trung, nhờ nghiên cứu dưới ánh sáng đức tin tất cả chân lư tiềm ẩn trong mầu nhiệm Chúa Kitô. Thánh Kinh chứa đựng lời Thiên Chúa và v́ được linh hứng nên thật sự là Lời Thiên Chúa; do đó, việc nghiên cứu Thánh Kinh phải là như linh hồn của khoa Thần học. Nhờ chính lời Thánh Kinh này, thừa tác vụ lời Chúa, gồm có việc giảng thuyết của các vị chủ chăn, việc dạy giáo lư và toàn thể giáo huấn Kitô giáo, trong đó bài diễn giảng trong phụng vụ phải chiếm ưu thế, được nuôi dưỡng lành mạnh và tăng cường sinh lực thánh thiện.
25. Khuyên nhủ đọc Thánh Kinh
V́ thế, tất cả các giáo sĩ, trước hết là các linh mục của Chúa Kitô và những ai phục vụ Lời Chúa cách chính đáng, với tư cách là phó tế hoặc giảng viên giáo lư, phải gắn bó với Thánh Kinh nhờ chuyên cần đọc Sách Thánh và học hỏi kỹ càng; nếu không, sẽ có người trong họ thành "kẻ rao giảng Lời Thiên Chúa bên ngoài uổng công, bởi v́ họ không lắng nghe Lời đó trong ḷng", trong khi họ phải thông truyền, nhất là trong phụng vụ thánh, những kho báu vô tận của Lời Thiên Chúa cho các tín hữu đă được giao phó cho họ. Cũng vậy, thánh Công đồng nhiệt liệt và đặc biệt khuyến khích mọi Kitô hữu, nhất là các tu sĩ, học được "sự hiểu biết tuyệt vời về Chúa Giêsu Kitô" (Pl 3,8) nhờ năng đọc Sách Thánh. "Thật vậy, không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô". Vậy ước ǵ họ sẵn ḷng đi đến với chính bản văn Thánh Kinh, hoặc nhờ phụng vụ thánh đầy dẫy Lời Thiên Chúa, hoặc nhờ việc sốt sắng đọc Thánh Kinh hoặc nhờ những lớp học hỏi thích hợp và những phương tiện khác ngày nay đang phổ biến khắp nơi cách đáng mừng, với sự ưng thuận và chăm lo của các vị chủ chăn trong Giáo Hội. Nhưng họ nên nhớ rằng kinh nguyện phải có kèm theo việc đọc Thánh Kinh, để trở thành cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, v́ "chúng ta ngỏ lời với Ngài khi cầu nguyện, và chúng ta nghe Ngài nói lúc chúng ta đọc các sấm ngôn thần linh".
Các giám mục, là những người "ǵn giữ giáo lư tông truyền", có phận sự dạy cách thích hợp cho các tín hữu đă được ủy thác cho các ngài biết sử dụng cho đúng các Sách Thánh, nhất là Tân Ước và trước hết là các sách Phúc Âm, nhờ các bản dịch Sách Thánh; các bản dịch này phải có kèm theo những lời giải thích cần thiết và đầy đủ, để con cái Giáo Hội có thể gặp gỡ Thánh Kinh cách bảo đảm và ích lợi, cũng như được thấm nhuần tinh thần Thánh Kinh.
Hơn nữa, cũng nên xuất bản Thánh Kinh với các ghi chú thích hợp, tiện dụng cho cả những người ngoài Kitô giáo và thích nghi với hoàn cảnh của họ. Các vị chăn dắt linh hồn cũng như các Kitô hữu, dù trong bậc sống nào, cũng nên khôn ngoan phổ biến các bản ấy.
26. Kết luận
V́ thế, ước ǵ nhờ việc đọc và học hỏi Sách Thánh, "Lời Thiên Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh" (2 Tx 3,1), và kho tàng mạc khải, đă được ủy thác cho Giáo Hội, ngày càng lấp đầy tâm hồn con người. Cũng như đời sống Giáo Hội được tăng trưởng nhờ năng tiếp xúc với mầu nhiệm Thánh Thể, cũng thế ta được phép hy vọng rằng đời sống thiêng liêng nhận được một sự thúc đẩy mới nhờ việc tăng thêm ḷng sùng kính Lời Thiên Chúa, là Lời "tồn tại muôn đời" (Is 40,8; x. 1 Pr 1,23-25).
Tất cả và từng điều đă được ban bố trong Hiến chế Tín lư này đều được các Nghị Phụ Thánh Công đồng chấp thuận. Và dùng quyền tông đồ Chúa Kitô trao ban, hợp cùng các Nghị Phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, chúng tôi phê chuẩn, chế định và quyết nghị, và những ǵ đă được Thánh Công đồng quyết nghị, chúng tôi truyền công bố cho Danh Chúa cả sáng.
Roma, tại Đền Thánh Phêrô, ngày 18 tháng 11 năm 1965
Tôi, PHAOLÔ Giám mục Giáo Hội Công giáo
Tiếp theo là các chữ kư của các Nghị Phụ