5. SÁCH LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO

Nguyễn Đức Tuyên

Trong mọi hoạt động, nếu muốn đạt được thành quả, cần phải có kế hoạch để biến thành hành động. Phong trào Cursillo muốn bảo đảm cho mọi hoạt động của mình được hữu hiệu và đạt mục tiêu nên đã đề ra một sách lược để phối hợp các hoạt động của phong trào.

Sách lược Cursillo là kế hoạch toàn bộ về những hoạt động của phong trào gồm ba giai đoạn: tiền Cursillo, khóa Cursillo và hậu Cursillo nhằm đạt mục tiêu là làm dậy men Tin Mừng trong các môi trường nhờ những người lãnh đạo trong các môi trường đó. Nói một cách khác, sách lược của phong trào nhằm tìm kiếm đường lối hữu hiệu nhất để sử dụng phương pháp của mình bằng cách cân nhắc, thích ứng, đặt ưu tiên và động viên được tất cả những tài nguyên có sẵn để thể hiện chủ đích đặc biệt của mình.
Mục đích tối thượng của Phong trào Cursillo là làm dậy men Tin Mừng trong các môi trường và được thực hiện bởi: 1) những người có ảnh hưởng tự nhiên đối với mỗi môi trường; 2) những người biết cố gắng và cùng nhau sống những điều căn bản để trở thành Kitô hữu; và 3) những chứng nhân Tin Mừng để tác động đến sự hoán cải nơi người khác.

Như vậy, để hoàn thành mục tiêu đặc thù của phong trào, các tác nhân được chọn lựa như là một phần tử của nhóm - không phải là một cá nhân riêng rẽ - đóng vai trò nòng cốt trong môi trường của họ để hun đúc tinh thần Kitô hữu và Kitô hóa môi trường của họ nhờ Chúa Thánh Thần.

Trong công tác mục vụ cấp giáo phận hay quốc gia, phong trào hình thành kế hoạch riêng của mình cho việc Phúc Âm hóa hướng về môi trường. Những yếu tố trong kế hoạch mục vụ này là: 1) nghiên cứu, chọn lựa môi trường và tuyển lựa ứng viên từ những môi trường đó; 2) tuyển chọn ban trợ tá để hướng dẫn khóa học; 3) tạo bầu không khí thuận lợi trong khóa học với ý hướng chuẩn bị cho ngày thứ tư; 4) đưa ứng viên trở lại môi trường, đồng hành với họ, giúp họ giữ mãi lòng hăng say và chuẩn bị cho họ lãnh nhận những công tác Phúc Âm hóa; 5) liên kết các thành viên trong các nhóm nhỏ và nối kết các nhóm nhỏ này với nhau.
Sau khi lược qua định nghĩa, mục đích và yếu tính của sách lược; ta tìm hiểu 7 nguyên tắc căn bản trong sách lược của phong trào:

1. Sự mầu nhiệm của Palanca:  

Mọi hoạt động của Cursillo đều phải trông cậy vào ân sủng của Thiên Chúa và đây là bước căn bản đầu tiên làm nền tảng cho tất cả những nỗ lực của con người. Để đón nhận ơn Chúa, ta phải cầu nguyện hết lòng, trong sự khiêm nhường, tin tưởng và liên tục. Không có Chúa chúng ta không làm gì được, vậy trước hết ta phải xác nhận vị thế ưu tiên mà sách lược của phong trào dành cho Palanca cá nhân cũng như cộng đồng.

2. Chọn lựa những môi trường:  

Ta cần phân biệt và đặt ưu tiên cho những môi trường nào khẩn cấp, cần Phúc Âm hóa trước.

3. Xâm nhập những môi trường:  

Cursillo chọn phương thức xâm nhập môi trường qua hoạt động của một nhóm Kitô hữu hay một cộng đồng Kitô hữu.

4. Tìm kiếm và tuyển chọn những người nồng cốt:  

Giai đoạn thứ hai là tìm kiếm những người nồng cốt, có ảnh hưởng trên môi trường để phát triển công tác Phúc Âm hóa.

5. Chuẩn bị cho các ứng viên:  

Giai đoạn kế tiếp là chuẩn bị đầy đủ trước cho những người nòng cốt bằng cách đánh động lòng khao khát gặp gỡ với chính mình, với Chúa, với những Kitô hữu khác và với thế giới. Nói cách khác là lòng ao ước một sự hoán cải toàn diện để dẫn họ tới một quyết định thuận lợi cho việc tham dự khóa học.

6. Cảm nghiệm khóa tĩnh huấn Cursillo: 

Giai đoạn thứ tư là mời gọi các ứng viên tham dự khóa Cursillo và đồng hành với họ ngay từ giây phút đầu khi họ mới bước chân vào khóa học và phải làm sao cho khóa học để lại một dấu ấn không thể phai nhòa trong cuộc đời còn lại của họ. Như vậy khóa học phải tạo được nơi khóa sinh một sự cải đổi trọn vẹn, một sự chọn lựa nhiệt thành, một sự thay đổi nội tâm có sức thấm nhiễm vào mọi lãnh vực của cuộc sống hàng ngày và một thôi thúc nên thánh và làm tông đồ trong môi trường.

7. Đồng hành sau khóa học:  

Giai đoạn thứ năm là sát cánh với những người đã tham dự khóa học trong cuộc hành trình ngày thứ tư trong kiên trì nhờ Hội nhóm và Ultreya để mãi mãi dấn thân trong môi trường Phúc Âm hóa đã lựa chọn.
Văn phòng Điều hành và Trường Lãnh Đạo cùng lãnh trách nhiệm lập kế hoạch và thi hành những công tác của phong trào bằng cách thực thi những kế hoạch mục vụ của giáo phận, cũng như quan sát những biến chuyển của xã hội để từ đó tìm phương cách cứu chữa.

6 - GIAI ÐOẠN TIỀN CURSILLO

Tiền Cursillo là một trong tiến trình ba giai đoạn của Phong trào Cursillo và là sự khởi xướng kế hoạch Phúc Âm hóa để hoàn tất mục đích của Phong trào. Ba giai đoạn này biệt lập với nhau, tuy nhiên lại liên hệ chặt chẽ thành một khối đồng nhất và bất cứ sự thiếu sót nào trong một giai đoạn đều gây ra những hậu quả trực tiếp đến hai giai đoạn kia và ảnh hưởng tới Phong trào. Tiền Cursillo là giai đoạn tìm kiếm, tuyển lựa người và chọn lựa môi trường, đồng thời chuẩn bị các ứng viên cho khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày nhằm mục đích tiến tới một cam kết trọng đại cho giai đoạn hậu Cursillo.

Tiền Cursillo được thực hiện như công tác khởi đầu cho mục tiêu của Phong trào, và nếu thiếu nghiên cứu cặn kẽ một môi trường sẽ gây nên những sai lầm trong việc tuyển chọn ứng viên, do đó sẽ giảm thiểu tính cách hữu hiệu của Phong trào.

Sách lược trong giai đoạn tiền Cursillo bao gồm 5 điểm chính yếu:

1. Nghiên cứu và lựa chọn môi trường: 

Ðể việc nghiên cứu và lựa chọn môi trường được xác đáng, trước hết phải nhìn vào những thực tại địa phương và những thử thách mà Giáo hội và Phong trào phải đương đầu, nói một cách tổng quát, trong đó có: 1) tình trạng bất bình đẳng giữa mọi giai cấp trong xã hội; 2) sự đánh mất giá trị luân lý phát sinh từ một nền văn minh sự chết; 3) chủ nghĩa vô tôn giáo, vô thần và nếp sống duy vật.

Việc đầu tiên trong việc nghiên cứu và chọn lựa môi trường là phải nắm vững tài liệu của các Ðức Giáo Hoàng và Hội đồng Giám mục và phải phân tích những ưu tiên về mục vụ được hàng giáo phẩm toàn quốc và cấp giáo phận đề ra rồi soạn thảo kế họach riêng cho Phong trào.

Ưu tiên hàng đầu nên dành cho những cơ cấu hay môi trường có tầm ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất đối với xã hội địa phương, vì việc Phúc Âm hóa môi trường đòi hỏi sự xâm nhập vào những cơ cấu đó và không thể thu hẹp trong phạm vi hoạt động bên trong Giáo hội.

Chỉ sau khi đã nghiên cứu tường tận hoàn cảnh môi trường của ứng viên khóa Cursillo, Phong trào mới tiến hành việc cải đổi con người họ qua khóa học.

2. Tìm kiếm ứng viên: 

Việc tìm kiếm ứng viên là để giúp họ trở thành những tác nhân biến đổi môi trường. Vì môi trường đa dạng nên trình độ nào cũng có thể tham gia khóa Cursillo với điều kiện họ là người vững vàng, trưởng thành, tự do và có trách nhiệm, có thể lãnh nhận bí tích, có khả năng lãnh hội sứ điệp Phúc Âm, trung thành với sứ điệp ấy và ước muốn phục vụ cộng đồng.

Ứng viên lý tưởng cho khóa Cursillo là những người có nhân cách, có khả năng lãnh đạo, quan tâm đến bất công trong xã hội, có thể là men, muối, ánh sáng và biết liên kết với những người khác.

3. Lựa chọn ứng viên: 

Nên tuyển chọn hai ba ứng viên cùng trong một môi trường để tiên lập những nhóm nòng cốt trong giai đoạn hậu Cursillo.

4. Chuẩn bị cho ứng viên: 

Việc chuẩn bị chu đáo cho ứng viên là điều tối cần thiết để họ có thể thâu đạt kết quả tối đa trong khóa học và dễ dàng tham gia sinh hoạt trong ngày thứ tư. Như vậy, cần tạo cho khóa sinh lòng khao khát học hỏi, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng cải đổi, cùng khơi dậy lòng mến Chúa thiết tha và ước muốn chu toàn trách vụ. Công việc chuẩn bị cho mỗi ứng viên đều do người bảo trợ hay nhóm bảo trợ đảm trách và do đó người hay nhóm bảo trợ có trách nhiệm trực tiếp với ứng viên trước Phong trào.

5. Chuẩn bị cho khóa Cursillo:

Việc chuẩn bị cho khóa học bao gồm việc cầu nguyện, hình thành một ban điều hành và chuẩn bị nội dung cũng như vật liệu cần thiết.

Tóm lại, trong đời sống thực tế, chúng ta phải hành động theo sự khôn ngoan và thận trọng của người đời và của người Kitô hữu. Nhưng sự khôn ngoan thận trọng không tránh được viễn tượng mù mờ và bất định tương lai. Như vậy, tiêu chuẩn tối hậu là cậy trông và tin tưởng vào Chúa và niềm tin này thúc đẩy ta vững tiến trên con đường dấn thân thiêng liêng. Vì thế, trong giai đoạn tiền Cursillo cũng như hai giai đoạn khác, tiếng nói cuối cùng luôn là tiếng nói của Ðức Tin và Hy Vọng, trong sự hiện hữu của Thiên Chúa và giai đoạn tiền Cursillo luôn luôn phải là sinh hoạt của một cộng đồng cầu nguyện.

 

7 - KHÓA CURSILLO: SỨ ÐIỆP VÀ TRỢ TÁ

Khóa Tĩnh Huấn là một phương tiện để thực hiện công tác Phúc Âm hóa môi trường và vì vậy có một tầm mức quan trọng đặc biệt. Hầu hết những người đã tham dự khóa học đều tìm thấy một cảm nghiệm sâu đậm không thể xóa mờ trong cuộc đời còn lại của họ. Thực ra, Khóa Tĩnh Huấn đạt được kết quả là nhờ ân sủng của Chúa Kitô qua Chúa Thánh Thần và ý chí tự do của con người qua việc tuyên xưng chân lý, phục vụ Giáo hội.

Khóa Cursillo được mô tả từ nhãn quan của kerygma1, có nghĩa là sứ mệnh tuyên xưng hay sắc lệnh rao truyền. Nó còn dùng để chỉ sự hân hoan loan báo biến cố cứu chuộc do chính Chúa Kitô hoàn tất, một lần và cho mãi mãi.

Trong ý niệm kerygma hay việc rao giảng Tin Mừng cứu độ, người ta phân biệt 4 yếu tố:

1. Việc loan báo một sứ điệp, đặt căn bản nơi mầu nhiệm Chúa Cứu Thế qua ơn Chúa Thánh Thần, hiệp thông với Giáo hội là nhiệm tích cứu chuộc thế gian.

2. Việc loan báo hướng đến sự thành khẩn cải đổi từ nguyên tắc, tư cách và cuộc sống.

3. Tính cách hân hoan, được thể hiện bằng tấm lòng và sự xác tín vì nhận thức rằng chúng ta được “Chúa Kitô sai đến như sứ giả của Người để thay mặt Người mà kêu gọi” (2 Cor. 5:20).

4. Việc loan truyền phải do những chứng nhân với lòng xác tín được thể hiện trong cuộc sống.

Bốn yếu tố trên đây đang đem đến một định nghĩa về Khóa Cursillo là một sự loan truyền sứ điệp cứu độ qua những chứng nhân, bằng lời mời gọi thôi thúc hướng về sự cải đổi.

Tiêu chuẩn và đức tính người trợ tá

Người trợ tá là khí cụ trong tay Chúa Thánh Linh và là tác nhân chính yếu trong việc rao giảng Tin Mừng. Như một tác nhân rao giảng trong niềm hân hoan, người trợ tá là chứng nhân bằng lời nói và bằng cuộc sống, và Chúa Kitô phải sống trong người rao giảng lời Ngài. Lời nói và cuộc sống phải đi đôi với nhau trong sự hòa hợp trọn vẹn, vì nếu việc công bố chỉ dựa vào sự thông thái đơn thuần và từ chương hay uyên bác chuyên môn về thần học, không thể gọi là kerygman được. Lời nói phải phát xuất từ cuộc sống, từ lòng chân thành, sự tự tin, táo bạo, rực rỡ và vui tươi.

Lời nói của Ðức Phaolô VI phải được coi là kim chỉ nam cho người trợ tá: “Các con có thực sự tin điều các con công bố không? Các con có sống điều các con tin không? Các con có thực sự rao giảng điều mà các con sống hay không?”

Với chứng nhân bằng cuộc sống, các trợ tá sẽ dễ dàng mở cánh cửa lòng của các khóa sinh cho Chúa Kitô.

Tinh thần trợ tá

Ban trợ tá không chỉ đơn thuần là một tập hợp những cá nhân riêng rẽ mà họ phải có được cảm nhận là một cộng đồng hiệp thông đích thực. Tất cả phải là một: một cộng đồng yêu thương, một dấu chỉ của đức tin, của hy vọng và đức ái. Mỗi trợ tá làm gương sáng cá nhân chưa đủ mà phải là chứng nhân của một cộng đồng.

Trong ban trợ tá, các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân hòa hợp với nhau một cách tuyệt hảo và bổ túc cho nhau để thể hiện sứ mạng hiệp nhất; cùng hiệp nhất trong tư tưởng, ý chí và tâm tình; cùng có một nhãn quan về viễn ảnh sâu xa của Cursillo nhờ sự nối kết những tầm nhìn hạn hẹp của từng người; cùng có một chương trình hữu hiệu và tình liên kết với trách nhiệm chung và sau hết là có cùng viễn tượng siêu nhiên phát xuất từ việc làm chứng nhân qua cuộc sống và lời nói.

Trong ban trợ tá không có đẳng cấp mà chỉ có nhiệm vụ khác nhau. Tất cả cùng có trách nhiệm về sự hiện hữu của khóa học và phải cùng nhau làm chứng nhân của đức tin, đức cậy và đức mến.

Phận sự của khóa trưởng cùng với vị linh hướng là những người có trách nhiệm chính yếu của tập thể, nhưng cũng không được làm suy giảm tinh thần cộng đồng của toàn ban trợ tá. Các rollo không phải là phần quan trọng nhất trong khóa học, chúng chính là máng xối Chúa Thánh Linh sử dụng để chuyển đạt sứ điệp của Ngài và khơi dậy lòng khao khát cuộc sống Kitô và cộng đồng Kitô nơi mỗi người. Nhiệm vụ chính yếu của các trợ tá là làm bạn với các khóa sinh để làm cho họ trở nên bạn của Chúa Kitô.

Sau hết, quyền tự do của mỗi cá nhân phải được tôn trọng. Tuy nhiên, tự do không phải là để mặc người ta làm theo ý thích, mà là giúp đỡ để họ thực hiện ước muốn đích thực và lâu dài.

Nếu khóa tĩnh huấn có một ảnh hưởng sâu đậm trên các tham dự viên, thì chúng ta phải tìm cách cải tiến nội dung và phương pháp để khóa học khắc ghi sâu đậm trong suốt cuộc đời của tham dự viên.

_______________

(1) Loan báo, sứ điệp; nội dung cơ bản của Tin Mừng (Tự vựng Triết Thần Căn Bản của Ngô Minh và Nguyễn Thế Minh)

8 - KHÓA CURSILLO: PHƯƠNG PHÁP

Trước hết, phải chân nhận một điều tiên quyết là mọi tác động của khóa tĩnh huấn đều phát xuất từ Chúa Thánh Thần và chính Ngài là tác nhân của khóa học, đánh động và soi sáng cho khóa sinh để đem tới sự thành công như là một phép lạ. Tuy nhiên, sự góp sức của con người một cách thành khẩn, cậy trông và hết lòng là sự đòi hỏi của Chúa Kitô như là sự cộng tác với Ngài trong khóa Cursillo cuối tuần.

Chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu hai trọng điểm là: phương pháp tĩnh huấn và chủ điểm thần học của khóa Cursillo.

Phương pháp tĩnh huấn và chủ điểm thần học bao gồm: môn sư phạm, tính đa dạng, bầu khí, việc tiếp xúc cá nhân, phân chia Decuria, chương trình và thời lượng, việc cầu nguyện, bí tích Hòa giải, phép Thánh Thể và vai trò của Ðức Maria.

1. Môn sư phạm: được sử dụng để tạo một bầu khí thuận lợi cho khóa sinh gặp gỡ Thiên Chúa và giúp họ vượt qua những khó khăn trong việc đón nhận sứ điệp của Ngài. Giá trị của môn sư phạm hệ tại ở việc đem những giáo huấn lệ thuộc vào hành động của ơn sủng. Môn sư phạm chỉ có ý nghĩ a thực sự là dụng cụ phục vụ cho mục tiêu cao cả hơn; nếu không, mục tiêu nhắm tới sẽ không thể nào đạt được. Khóa Ba Ngày có thể sẽ mất giá trị nếu không áp dụng phương pháp duy nhất và đặc thù của Cursillo.

2. Tính đa dạng: Khóa Ba Ngày cố gắng duy trì tính đa dạng cả trong ban điều hành và khóa sinh, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp và kiến thức, vì mọi người đều được mời gọi để hòa mình vào cộng đồng chung của Giáo hội và biểu lộ sự nhất trí của con người trong tình Kitô hữu duy nhất và thân mật.

3. Bầu khí: có ảnh hưởng đến mức độ cảm nghiệm riêng của từng khóa sinh. Như vậy, điều quan yếu là khóa học phải vui tươi và tự phát qua sự cởi mở, tự nhiên, thành thật và thân thương. Chương trình phải phù hợp cho từng giai đoạn và tạo cơ hội tâm lý cho khóa sinh giải tỏa những dồn nén trong đời sống thường nhật.

4. Tiếp xúc cá nhân: là phương pháp truyền đạt đến người khác kinh nghiệm bản thân của mình. Tiếp xúc cá nhân gồm hai giai đoạn là tìm hiểu và chuyển dịch một người từ một vị trí họ đang đứng sang vị trí họ phải đứng. Trong khóa học, ngày đầu tiên là làm quen với khóa sinh, ngày thứ hai, giúp họ vượt qua những thiên kiến về chân lý liên quan tới hoàn cảnh riêng mỗi người, và ngày thứ ba là để giúp họ lập kế hoạch tái nhập môi trường bằng ánh sáng Phúc Âm.

5. Decuria: để nuôi dưỡng tinh thần sống chung cộng đồng, đối thoại và chia sẻ trên tình bạn. Ðây còn là một nhóm mẫu đầu tiên trong đời sống Cursillo, để từ đó người Cursillista biết sống và làm việc chung với nhau.

6. Thời lượng: ba ngày trọn và một buổi tối là cần thiết và vừa đủ để thâu đạt những mục tiêu của khóa học. Chương trình: có tầm quan trọng then chốt cho sự thành công của khóa học và phải sắp xếp sao cho có giờ tự do, nghỉ ngơi và hàn huyên. Mỗi ngày có một chủ đích: Thứ sáu: tuyên xưng, Thứ bẩy: phát triển đời sống Kitô; và Chúa nhật: Phúc Âm hóa con người và thế giới

7. Cầu nguyện: là phương tiện chính để mang lại thành công cho khóa học như câu nói thông dụng: “Hãy nói với Chúa về người bạn trước khi nói với bạn về Chúa” và như Ðức Gioan Phaolô II đã nói: “Giáo hội là một xã hội cầu nguyện”. Hơn nữa, khóa học còn được hỗ trợ bởi một cộng đồng cầu nguyện rộng lớn qua các Palanca, là quyết định thành quả thiêng liêng của khóa học.

8. Bí tích hòa giải: là giờ hoán cải được ghi dấu bởi ân sủng Thiên Chúa và ý chí tự do của con người.

9. Phép Thánh Thể: theo Công đồng Vatican, phép Thánh Thể là bí tích của việc sùng đạo, là dấu chỉ hiệp nhất, là khế ước bác ái, là bàn tiệc Lễ vượt qua, là nguồn sống của Giáo hội, là nguồn gốc và cao điểm của đời sống Kitô hữu. Trong Khóa Cursillo, việc cử hành bí tích Thánh Thể được coi như một nghĩa vụ loan truyền Ngôi Lời Thiên Chúa đang hiện diện thực sự để rồi trong ngày thứ tư, bí tích Thánh Thể phải chiếm một chỗ cao trọng trong đời sống riêng tư người Cursillista.

10. Ðức Maria: là dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và là niềm an ủi cho cuộc lữ hành của dân Chúa. Ðức Maria hiện diện trong khóa học, Mẹ được nhắc đến trong các Rollo, trong nhiều kinh nguyện và trong mọi giây phút quyết định trong Khóa Cursillo.  

 

10 - HẬU CURSILLO, MỘT TIẾN TRÌNH SỐNG ĐỘNG


I. Qua giai đoạn hậu Cursillo, trải dài suốt cuộc đời sau khi tham dự khóa học, phong trào cung ứng cho người Cursillista những phương tiện cần thiết để hoàn thành những đòi hỏi thích đáng cho Giáo hội là: 1) chu toàn ơn gọi nên thánh, 2) tham gia sinh hoạt cộng đồng và 3) Phúc âm hóa; nói cách khác là hình thành những nhóm nhỏ Kitô hữu, làm men muối môi trường bằng việc Phúc âm hóa.
Cốt lõi của sinh hoạt hậu Cursillo là hỗ trợ những cá nhân đã được hoán cải để họ xây dựng Giáo hội nơi trần thế và trở thành chất xúc tác tích cực trong thế giới.

Sinh hoạt hậu Cursillo nhắm hai phương diện cá nhân và cộng đồng. Cá nhân phải hoán cải hằng ngày và hoạt động tích cực hơn mỗi ngày. Cá nhân hoạt động trong cộng đồng, trong tình thân hữu, cùng cam kết, cùng chia sẻ trong tình thương.

Mục đích hậu Cursillo là cung ứng cho Cursillista biết khám phá, khơi động và đào sâu bốn điểm trực diện là: 1) trực diện với chính mình, 2) trực diện với Thiên Chúa, 3) trực diện với cộng đồng và 4) trực diện với thế giới, để rồi nhận ra vị trí riêng biệt của mình trong Giáo hội và trong thế giới, dấn thân vào sinh hoạt môi trường nhờ đời sống Kitô hữu của mình.

Hậu Cursillo có hai phương tiện căn bản làm cho đời sống Kitô hữu tăng trưởng và kiên trì là Hội Nhóm dành cho lợi ích cá nhân và Ultreya dành cho nếp sống cộng đồng.

II. Nhóm là một nhu cầu nhân loại, mang tính chất xã hội. Trong Phong trào Cursillo, Nhóm là một nhu cầu Kitô hữu, mang tính cộng đồng. Căn bản này không bắt nguồn từ con người mà từ chính trong lòng Kitô giáo, từ Một Chúa Ba Ngôi và từ ý niệm Các Thánh Cùng Thông Công. Nhóm là cách thức thực tế giúp ta hiệp nhất với anh chị em trong tình yêu Chúa Kitô, ngõ hầu đức ái hiển hiện và sống động.

Hội nhóm cổ võ cách sống đời sống Kitô trong tình thân với mọi người, bao gồm việc lập kế hoạch, thực hiện với công tác tông đồ và hỗ trợ thành viên chu toàn trách vụ của họ. Hội nhóm giúp cho mỗi thành viên sống đích thực những gì là căn bản để trở thành Kitô hữu, bằng cách: chia sẻ, canh tân, khuyến khích và giúp đỡ nhau.

Hội nhóm mang tính chất đích thực, liên tục, tiến triển và chia sẻ. Hội nhóm có đặc tính cẩn trọng, thành thật, kín đào và thường xuyên.
Hội nhóm đích thực là biết chia sẻ ba mức độ sau đây: 1) tâm linh, 2) triển nở trong Đức Kiktô, và 3) hội nhập đời sống Kitô hữu vào những cơ cấu xã hội.

III. Đại hội Ultreya là một tập họp những Cursillista đến với nhau để làm cho chính tập thể này được nhìn nhận như là một cộng đồng đang nhóm họp. Nếu nhóm nhằm hỗ trợ và thúc đẩy cá nhân thì đại hội Ultreya khích lệ các nhóm hướng về việc Phúc âm hóa môi trường, và như vậy cả họp nhóm lẫn đại hội Ultreya đều là những động lực cho công cuộc Phúc âm hóa môi trường thế giới.
Ultreya hoạt động để hỗ trợ cho Kitô hữu kiên trì trong đời sống và lan dần tới những người khác. Ultreya hướng về môi trường thế giới hơn là hướng về phong trào.

Ultreya đối với việc Phúc âm hóa môi trường mang chung hình ảnh trái tim đối với thân thể. Trái tim mang lại sự sống bằng cách tập trung, thanh lọc và tiếp dưỡng khí cho máu, chuyển máu trong lành cho mọi bộ phận khác trong cơ thể.

Ngoài việc học hỏi Lời Chúa và hội nhóm, chia sẻ chứng từ và đón nhận chứng từ là phần quan trọng trong Ultreya. Chứng từ là lời chia sẻ về cách mà Thiên Chúa đã dùng chứng nhân để mở rộng vương quốc Ngài bằng việc hợp tác với Ngài và với anh chị em khác. Phần đón nhận chứng từ là việc xác nhận lời chứng nhân đã chia sẻ là xác đáng, bằng một ví dụ tương tự. Điều được phát biểu sẽ không làm người nghe đánh động bằng chính người nói và cách nói của người đó.

Vai trò người dẫn đạo hậu Cursillo rất quan trọng, phải triệt để sử dụng tài năng để giữ vững tinh thần và bầu khí của mỗi buổi Ultreya hầu đạt được mức độ cao nhất. Người dẫn đạo đảm nhận hai vai trò: như một cá nhân và như là thành viên của nhóm lãnh đạo trong Trường Lãnh Đạo. Người dẫn đạo phải làm sao cho các buổi Họp nhóm và Ultreya sống động, và biết nuôi dưỡng tình bằng hữu trong anh chị em.

Đừng bao giờ quên rằng, điều quan trọng không phải là quyết tâm theo đuổi Phong trào Cursillo, mà là sống một đời sống Kitô hữu đích thực, để xây dựng Giáo hội và một thế giới hoàn hảo hơn. Do đó, nếu muốn thấm nhuần môi trường bằng Phúc âm thì chính hậu Cursillo phải là sống và chia sẻ những điều căn bản để trở thành Kitô hữu.

11 - TRƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHIỀU KÍCH, TỔ CHỨC, MỤC ĐÍCH, SÁCH LƯỢC VÀ THÀNH VIÊN

Nhằm thực hiện mục tiêu của mình, mỗi phong trào có Trường Lãnh Đạo và Văn Phòng Điều Hành. Phong trào Cursillo bắt nguồn từ Trường Lãnh Đạo và trường là cơ cấu thiết yếu để phong trào phát triển. Trường Lãnh Đạo gồm ba chiều kích đồng quy là thánh thiện, hiệp thông và đào luyện.

1. Trong chiều chiều kích thánh thiện, trường quy tụ những anh chị quyết tâm sống điều căn bản là người Kitô hữu. Họ gắng công đi tìm sự nên thánh, cùng nhau đi trên đường theo chân và bắt chước người Thầy duy nhất là Đức Kitô. Họ hợp nhất trong cùng một kinh nghiệm Khóa Ba Ngày, khám phá ra ơn gọi tông đồ và ơn gọi nên thánh.
Phong trào áp dụng phương pháp quy nạp, bắt nguồn từ những kinh nghiệm cụ thể trong cuộc sống. Cho nên những thành viên trong Trường Lãnh Đạo phải biết dâng hiến đời mình làm đuốc sáng cho người khác noi theo để hoán cải.

2. Trong chiều kích hiệp thông, trường là một cộng đồng hiệp nhất trong bầu khí hội nhóm, biết chia sẻ và cam kết dấn thân, tin tưởng, chân thật và tự do, để tự thăng tiến trong phong trào và trong môi trường. Thành quả thâu đạt là của tập thể trong cùng một Thầy Chí Thánh, cùng một ý hướng và một mục đích.

3. Trong chiều kích đào luyện, các thành viên tôi luyện mình trong ý hướng là dân Thiên Chúa và là công dân trong xã hội. Đào luyện là nhu cầu căn bản để thăng tiến về tâm linh, để trở thành người lãnh đạo trong Giáo hội và trong phong trào, hầu có thể đối diện với mọi hoàn cảnh đời sống.
Ngoài việc học hỏi văn bản Cursillo, trường còn phải đào luyện giáo lý bao gồm các khía cạnh: tâm linh, tín lý, giá trị nhân bản, lương tâm xã hội và sứ mạng tông đồ.

4. Phương thức đào luyện trong môi trường nhắm vào khía cạnh triết lý, phương pháp, sách lược và sinh hoạt khóa ba ngày. Phương thức của trường không cố định, không duy trì sắc thái đồng nhất trong mọi nơi, mọi lúc, vì tính chất qui nạp, nhu cầu địa phương, yếu tố nhân sự, trình độ nhận thức và mức độ dấn thân v.v...

5. Mục đích của trường là đào tạo những Kitô hữu cốt lõi cho phong trào để trở nên men muối Phúc Âm trong môi trường sống và biết chia sẻ với người khác hầu canh tân cuộc sống.
Để hoàn tất mục đích của mình: (1) trường giúp cho mỗi thành viên thấm nhập tư tưởng phong trào, rồi quyết tâm và thi hành các tư tưởng đó; (2) khi có vấn đề trong phong trào, trường đem ra ánh sáng giải quyết, gây hứng khởi và củng cố các nhóm nòng cốt; (3) trong môi trường sống, trường gây ảnh hưởng trên tư tưởng những người cột trụ bằng Phúc âm hóa.

6. Sách lược của Trường Lãnh Đạo là thành lập một cộng đồng bao gồm những người quyết tâm dấn thân vào những nhóm nòng cốt để làm dậy men môi trường. Sống và làm việc trong tinh thần cộng đồng, chia sẻ cảm nghiệm, xây dựng, tổ chức, sinh hoạt và giám định mọi việc trong trường là những hoạt động trong sách lược của phong trào mà trường phải thực thi.

7. Thành viên của trường là những người đã trải qua kinh nghiệm một khóa cuối tuần, tự do, tự nguyện nhận trách nhiệm Phúc âm hóa của Giáo hội và xem trường là ơn gọi đặc biệt Trường Lãnh Đạo được ủy thác nhằm duy trì nguyên vẹn phương pháp của phong trào.
trong phong trào, và sinh hoạt cho cả ba giai đoạn của phong trào.
Khả năng của thành viên trường là: nét nhân bản, có các đức tính siêu nhiên, biết đón nhận ơn gọi chân xác và đặc thù của mình. Năng khiếu và thái độ của thành viên là: quyết tâm trở nên men muối, hăng say phục vụ, bén nhậy, sống động, thăng bằng và có lương tâm thiên chức cao độ, biết kính sợ sự thực và sự thánh thiện.

Trường Lãnh Đạo được ủy thác nhằm duy trì nguyên vẹn phương pháp của phong trào.

12 - BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN

Ban Điều Hành Cursillo là một cơ cấu phục vụ cho phong trào. Trong tư thế thẩm quyền được ủy thác, Ban Điều Hành là đầu não của phong trào, nhưng với tư cách một tổ chức phục vụ, Ban Điều Hành là chân tay của phong trào.

Ban Điều Hành gồm Linh mục và giáo dân, được cộng đồng Cursillo - thường là thành viên Trường Lãnh Đạo - đề cử và được giao quyền bổ nhiệm.

Ban Điều Hành có nhiệm vụ hướng dẫn, khuyến khích và phục vụ phong trào để phong trào có thể duy trì bản chất duy nhất và trọn vẹn của mình là một phương pháp, một phong trào, một dụng cụ của kế hoạch mục vụ trong giáo phận.

Thành viên Ban Điều Hành phải sống và sinh hoạt như một Cộng đồng Giáo hội, phải luôn luôn làm việc (a) trong tinh thần Hội Nhóm; (b) trong tinh thần đồng đội; và (c) trong bầu không khí đối thoại.
Đối tượng quan trọng nhất của Ban Điều Hành là: duy trì, phát triển, cập nhật và gia tăng tinh thần, mục đích và tinh túy của phương pháp Cursillo.

Trong vị thế của một cơ cấu phục vụ, Ban Điều Hành có nhiệm vụ bảo tồn và tăng cường tâm tưởng, yếu tính, mục đích và phương pháp Cursillo. Do đó, thành viên Ban Điều Hành phải có: (1) kiến thức và kinh nghiệm Cursillo; (2) trung thành với tâm tưởng cốt lõi của Cursillo; và (3) trách nhiệm kiểm soát và đôn đốc không ngừng.

Trong vị thế một phong trào phục vụ Giáo hội, đức tính của thành viên Ban Điều Hành cần có là: (1) một ý thức cao độ về Giáo hội; (2) một liên hệ tôn kính và hợp tác với các vị bản quyền trong Giáo hội; và (3) duy trì mối liên lạc thân hữu với các phong trào, cơ sở tông đồ và các tổ chức khác trong giáo phận.

Được ủy thác bởi Đức Giám mục, Ban Điều Hành Giáo phận có quyền hạn đối với phong trào sở tại nhưng không có quyền hạn đối với người Cursillista. Với họ, Ban Điều Hành chỉ đơn thuần là một dụng cụ phục vụ và hướng dẫn. Hơn nữa, thẩm quyền của Ban Điều Hành không được đi ngược lại ý chí tự do của cá nhân, trái lại, phải quí trọng và khuyến khích ơn gọi đặc biệt của mỗi người.
Mười một nhiệm vụ và công tác của Ban Điều Hành là: (1) bảo toàn những đặc tính của Cursillo; (2) theo dõi việc thực thi ba chiều kích thánh thiện, hiệp thông và đào luyện của Trường Lãnh Đạo, đồng thời cung ứng tài nguyên cần thiết cho trường; (3) ủy nhiệm càng nhiều công tác cho Trường Lãnh Đạo càng tốt; (4) nghiên cứu môi trường trong vùng để đáp ứng nhu cầu mục vụ; (5) sắp đặt chương trình các khóa tĩnh huấn và phục vụ trong sinh hoạt hậu Cursillo; (6) tuyển chọn khóa sinh khóa tĩnh huấn; (7) chỉ định Ban trợ tá khóa học; (8) bảo đảm phẩm chất khối lãnh đạo và các hoạt động mục vụ; (9) khích lệ sinh hoạt của tân khóa sinh; (10) liên hệ chặt chẽ với trung ương; (11) hợp tác với các phong trào, tổ chức trong giáo phận.

Trên Ban Điều Hành Giáo Phận còn có: Văn phòng Điều Hành Toàn Quốc, Những Cơ Quan Quốc Tế, Tổ Chức Cursillo Toàn Cầu, và Đại Hội Toàn Cầu. Tất cả đều nhắm vào việc khuyến khích, phối hợp và phục vụ trong Phong trào Cursillo.

Chúng ta có thể lượng giá sự hữu hiệu của Ban Điều Hành Phong trào Cursillo Giáo Phận qua đà tiến của phong trào, đời sống chứng nhân và tinh thần phục vụ của các thành viên. Ngoài ra, hoạt lực của Ban Điều Hành còn được thẩm định qua những sáng kiến Ban Điều Hành đưa ra, qua ảnh hưởng trên sự dấn thân của các Cursillista trong giáo phận, và qua sự hướng dẫn khôn khéo để các công việc được thực hiện một cách chu đáo.

13. PHONG TRÀO CURSILLO TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI 

I. Dẫn nhập

Phong trào Cursillo là một phong trào của Giáo hội và như thế Phong trào có một sứ mạng rõ rệt trong những sứ mạng của Giáo hội.

Giáo hội là một mầu nhiệm cao cả, không thể đóng khung trong những định nghĩa hạn hẹp. Không một hình ảnh đơn thuần nào có thể nói lên toàn bộ, nhưng mỗi hình ảnh phản ảnh một phần của chân lý về Giáo hội. (1) Mối tương quan giữa Giáo hội và Đức Kitô là mối tương quan của một nhiệm tích: Giáo hội là Nhiệm Thể của Chúa Kitô mà chính Ngài là đầu; (2) Giáo hội là dân tộc của Thiên Chúa: một dân tộc tư tế, ngôn sứ và vương giả; một dân tộc thánh; (3) Giáo hội là nhiệm tích phổ quát của ơn cứu độ.

Như thế, Giáo hội được Chúa sai đi, cũng như Ngài đã được sai, để loan truyền và khai sáng Vương Quốc công chính, yêu thương và hòa bình của Thiên Chúa.

Sứ mạng của Giáo hội là xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa trong lòng nhân loại. Hoạt động của Giáo hội được thực hiện theo hai chiều hướng chính: (1) Xây dựng chính Giáo hội, để từ chính thực thể đó, trở nên một vị trí thuận lợi cho công cuộc cứu chuộc và giải phóng con người và (2) Đáp ứng lại Ngôi Lời Thiên Chúa bằng hành động: dấn thân, quan niệm chính xác, tôn trọng nhân vị, chú tâm đến dấu chỉ thời đại, và uyển chuyển canh tân.

II. Phong trào Cursillo trong đời sống Giáo hội

Phong trào Cursillo là một dụng cụ canh tân Kitô hữu trong lòng Giáo hội. Phong trào đem đến cho Giáo hội một phương thức tông đồ riêng, được tôi luyện qua bao kinh nghiệm sống, trong công tác Phúc Am hóa.

Mang tiêu chuẩn của một tổ chức trong Giáo hội, Phong trào Cursillo đã phát khởi đời sống và hoạt động trong sứ mạng của Giáo hội. Phong trào dấn thân vào các hoạt động mục vụ, nỗ lực làm việc trong lòng Giáo hôi để đưa con người và toàn thể nhân loại vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Phong trào Cursillo là một nhân tố xây dựng Giáo hội thành nhiệm tích hiệp thông và thông công. Phong trào sử dụng mọi tài nguyên sẵn có để phục vụ Giáo hội bằng cách cộng tác vào chương trình mục vụ của Giáo hội và sẵn sàng cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng cộng đồng Kitô hữu.

Cũng như Giáo hội, Phong trào luôn ý thức nhu cầu duyệt xét và canh tân chính mình hàng ngày, nhất là những thời điểm đặc biệt. Ý thức canh tân đòi hỏi nỗ lực khám phá phương thức tốt đẹp nhất để phục vụ Giáo hội và trần thế.
Để hoàn thành mục tiêu của mình, Phong trào cần hòa nhập tâm tưởng và phương pháp của mình vào mọi tình trạng xã hội và văn hóa ở mọi nơi, mọi lúc. Nỗ lực hội nhập văn hóa này đòi hỏi người lãnh đạo nỗ lực suy tư, phân tích, và quyết tâm tìm hiểu để lượng giá những thành công và thất bại.

Phong trào phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn về đặc tính của Giáo hội, được đề xướng trong Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân: (1) đáp ứng ơn gọi nên thánh; (2) đón nhận trách nhiệm tuyên xưng đức tin; (3) làm chứng về sự hiệp thông vững bền; (4) liên đới và tham dự vào sứ mạng tông đồ; và (5) phục vụ để nâng cao nhân phẩm.

Để trở thành Gíao hội và hoạt động trong lòng Giáo hội, Phong trào Cursillo phải nằm trong sự hiệp thông với hàng giáo phẩm trong sự vâng phục, đối thoại và sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm liên đới và sự hôp tác hỗ tương.

III. Chức năng của Phong trào Cursillo trong hoạt động Mục vụ của Giáo hội.

Để Giáo hội có thể chu toàn sứ mạng duy nhất về Phúc Am hóa, Thiên Chúa ban phát cho Giáo hội nhiều đặc sủng khác nhau trong công cuộc xây dựng Dân Chúa và mở rộng Vương quốc của Ngài.
Phong trào Cursillo được đồng hóa trong sứ mạng chung của Giáo hội những công tác mục vụ và những chọn lựa riêng nhờ vào kinh nghiệm hoạt động và đường lối do Phong trào trung ương đề ra.

Phong trào Cursillo ý thức rõ tầm quan trọng và tính siêu việt của thừa tác vụ ngôn sứ trong công cuộc Phúc Am hóa. Phong trào nhận trách vụ Phúc Am hóa như một thừa tác viên giải phóng toàn bộ mỗi cá nhân cũng như tất cả loài người. Công việc Phúc Am hóa mà Phong trào đảm nhận để dự phần vào sứ mạng Giáo hội, có mục đích biến cải từng nền văn hóa vàm ọi nền văn hóa của con người.

IV. Đặc điểm chọn lựa căn bản của Phong trào 

Công tác Phúc Am hóa là một hình thức mục vụ tông đồ nhắm vào các môi trường, được hoàn tất qua 3 đạc tính căn bản: (1) môt chọn lựa cá nhân qua ơn gọi riêng biệt và đáp ứng trọn vẹn bằng việc thực thi công tác tông đồ; (2) sự chọn lựa nhắm vào việc tuyên xưng Tin Mừng qua đường lối canh tân, qua nỗ lực loan báo, qua biến cải, và qua những chứng nhân sống động; (3) một chọn lựa trong tinh thần cộng đồng, qua các nhóm nòng cốt.

V. Cursillo và kế hoạch Mục vụ, một sứ mạng hỗ tương

Khi Giáo hội là một cộng đồng, tất nhiên không có chỗ dành cho sự đơn lẻ và vì Giáo hội là một nhân thể, tất không có chỗ cho sự tách biệt mà chỉ còn chỗ cho sự hợp nhất. Phong trào Cursillo được khai sinh từ một kế hoạch mục vụ trong lòng một cộng đồng Kitô hữu, dưới sự hướng dẫn của vị Giám mục sở tại. Do đó, chúng ta không nên quên rằng sứ mạng của Phong trào không thể là tự phát hoặc lệch lạc. Phong trào Cursillo tự bản chất là Phong trào của giáo phận, nên Phong trào phải nhắm vào công tác phục vụ của Giáo phận.

VI. Kết luận

Phong trào rõ rệt là nhân tố của một sứ mạng đạc biệt trong Giáo hội. Hậu quả tất nhiên là Phong trào không phải là một nhân tố cho toàn bộ sứ mạng của Giáo hội, cũng không phải là một nhân tố cho bất cứ sứ mạng nào trong Giáo hội.

Phong tnrào Cursillo được trao phó cho việc hợp tác trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Giáo hội, ở một lãnh vực đặc biệt hướng về việc làm dậy men các môi trường.