Phong Trào Cursillo TGP Sydney

                                            Ngành Việt Nam – Úc Châu.           

                                                                            Sydney, ngày 05 tháng 5 năm 2014

THƯ BÁO KHÓA HỘI THẢO LÃNH ĐẠO CURSILLO CẤP 1

Kính gửi:         Cha Linh Hướng đặc trách Liên Bang,

                         Đức Ông và quý Cha Linh Hướng,

                    Quý Anh Chị trong Ban Đại Diện

                    Quý Anh/Chị Chủ Tịch và Thành viên VPĐH các Tiểu Bang

Trích yếu v/v:  Tổ chức Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Cursillo Cấp 1.

Kính thưa Đức Ông, quý Cha Linh hướng cùng quý anh chị.

Như đã thông báo trong buổi họp ngày 04/01/2014 của Phong trào Cursillo Liên Bang Úc Châu tại Sydney. Phong trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sydney ngành Việt Nam, sẽ tổ chức Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Cursillo từ chiều thứ Sáu ngày 26/09/2014 đến chiều Chúa Nhật ngày 28/ 09/ 2014 tại Trung tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly, Sydney.

Nội dung của  Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Cấp 1 với 4 mục đích trong nỗ lực gia tăng sự phục vụ Phong trào:

1) Phát triển sự kết hợp sâu xa với Chúa Kitô và sống đời sống Kitô giữa những anh chị em đang phục vụ Phong Trào.

2) Xác minh Mục Đích và Phương Pháp của Cursillo (đặc biệt là Hậu Cursillo cũng như việc hình thành và phát triển đội ngũ lãnh đạo). Đây là một khóa học ngắn nằm trong ý hướng của những vị sáng lập Phong trào.

3) Giúp những người lãnh đạo một ý tưởng rõ ràng về vai trò và phương pháp để họ có thể tạo Phong trào trở nên một khí cụ hiệu quả.

4) Giúp những người lãnh đạo Phong trào trong giáo phận giải quyết những vấn đề của Phong trào, đồng thời nỗ lực mang lại hiệu quả cho Phong trào.

Khóa ưu tiên dành cho những người đang phục vụ Phong trào, nhưng cũng rất cần cho các Cursillista để có nhiều người hiểu biết về Phong trào hơn, yêu mến Phong trào nhiều hơn và họ sẽ chọn Phong trào là môi trường phục vụ, đáp ứng cho việc thiếu nhân sự trong hầu hết các địa phương.

Số lượng Tham dự viên dự trù cho Khóa cũng giống như Khóa 3 Ngày, nên Văn Phòng Điều Hành Sydney xin mời Ban Đại Diện, và riêng các Phong trào tại các Tiểu Bang mỗi nơi 5 Tham dự viên hiện đang phục vụ Phong Trào.

Xin email cho chúng tôi danh sách Tham dự viên vào tr nhất là 30/07/2014 để kịp đăng trên Bản Tin Ultreya tháng 8/2014. Cũng ước mong các anh chị sẽ đi chung với nhau để việc đưa đón được dễ dàng hơn. Xin thu xếp các chuyến bay đến Sydney trước 12 giờ trưa thứ Sáu 26/09/14 và chuyến bay rời Sydney sau 7:00 giờ chiều Chúa Nhật 28/09/14. Những người đến trước hoặc sau Khóa để thăm thân nhân xin vui lòng tự túc.

Lệ phí ăn ở cho mỗi Tham dự viên là $80.00. Kính nhờ các vị Trưởng đoàn thu góp dùm.

Kính xin quý Cha Linh hướng, quý anh chị trong Ban Đại Diện, Văn Phòng Điều Hành, và toàn thể Phong Trào Cursillo Úc Châu  cầu nguyện cho Khóa, thực hiện Palanca để Khóa học đạt được kết quả như Thầy mong muốn và đem được nhiều lợi ích cho các Tham dự viên, cũng như toàn thể Phong trào.

Nguyện xin Thầy Chí Thánh tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho quý Cha cùng toàn thể quý anh chị.

 

Thay mặt VPĐH SYDNEY

Chủ Tịch Giuse Đinh Khắc Hòa:                                        Email: hoakdinh@hotmail.com.

Trường Lãnh Đạo: JB Trương Phi Thanh-                         Email: phithanhtruong@gmail.com

Điều Hợp Viên Khóa HTLĐ: Tôma Nguyễn Văn Bội-      Email: tomaboinguyen@yahoo.com