ADELAIDE

THÔNG BÁO SINH HOẠT - Tháng 3/2013 & Tháng 4/2013

Tháng 3/2013
a) Họp Văn Phòng Điều Hành:
7pm Thứ Sáu, 15/3/2013 (Phòng Họp Nhà Chung)

b) Đại Hội Ultreya
7pm Thứ Tư, 20/3/2013 (Cánh Trái Hội Trường Chính)

c) Sinh Hoạt TLĐ:
7.00pm Thứ Sáu, 22/3/2013 (Phòng Họp Nhà Chung)

Tháng 4/2013
a) Họp Văn Phòng Điều Hành:
7pm Thứ Sáu, 12/4/2013 (Phòng Họp Nhà Chung)

b) Đại Hội Ultreya
7pm Thứ Tư, 17/4/2013 (Cánh Trái Hội Trường Chính)

c) Sinh Hoạt TLĐ:
7pm Thứ Sáu, 19/4/2013 (Phòng Họp Nhà Chung)

            

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT ĐẠI HỘI  ULTREYA 2012

Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2012

 

NGÀY
THÁNG

       
  ĐIỀU HỢP          
       VIÊN          

                               CHỦ ĐỀ

 NGƯỜI CHIA              SẺ

    Thứ tư
  15-2-2012

  Anh Phêrô
Ng.hưngThành
    

 Chương trình Đại Hội đầu năm và nghi thức tiếp đón các       
      Tân Cursillista hai Khoá 39&40. 
                   

 
       BĐH          

    Thứ tư
  21-3-2012

   Anh Giuse
Ng. hữu Tuất
      

Tình bạn trong đời sống của người Cursillista.

  Anh Phêrô
Ng. hưng Thành    

    Thứ tư
  18-4-2012

   
  Anh Giuse
Phạm chân Quý

Hồng ân tác động và thúc dục chúng ta vươn ra khỏi con người của mình- mở rộng trái tim yêu thương và nối dài đôi tay cảm thông- bác ái. -Nhân phẩm- nhân quyền của những người thổ dân- thuyền nhân và tỵ nạn.. -Giao hữu với những sắc dân khác và tôn giáo khác...                 

  Đ/Ô Phaolô
Ng.Minh Tâm

    Thứ tư
  16-5-2012

   Chị Anna
Ng.thịThúyNga
                  

                                                                                                                                      Chính yếu và thứ yếu đối với Phong trào Cursillo.

  Anh Đa Minh   PhạmkhánhTường

    
    Thứ tư
 20-6-2012

 Anh Giacôbê
  Phùng  ngọc 
    Thanh

Trở về với Chúa Kytô một cách mới mẻ.
-Tại sao chúng ta cần bắt đầu lại.
-Bằng phương cách nào?
-Tin Mừng và các Bí Tích đặc biệt là Bí Tích Thanh Tẩy.

   

    Cha Phêrô
TrầnquangTòng

Chủ nhật
  1-7-2012

     Mừng Lễ Thánh Phaolô- Quan Thầy Phong Trào

 

    Thứ tư
  18-7-2012

  Anh Đaminh
 Võ thy Xoan       
 

              Thánh Phaolô và Hồng Ân.
       “ Tình yêu Đức Kytô thôi thúc tôi” (2Cor.5:14)        

 Anh Banabê
Phạm ngọc Thơ

    Thứ tư
  15-8-2012

  Anh Phêrô
Ng. quốc Tuấn
 

                            Cánh cửa Đức Tin.
-Bước qua cánh cửa ấy..bắt đầu với Bí Tích Thanh Tẩy. 

Cha Gioan Bao.
NguyễnviếtHuy 

     Thứ tư
  19-9-2012

   Chị Têrêsa
  Kiều thị Mỹ
       Hạnh

                 Tái khám phá hành trình Đức Tin.
-Đức Tin được củng cố: cá nhân và tập thể; tự do và ý thức; nội tâm và ngoại cảnh.

     Sơ Marie
   Trần thị Niên

     Thứ tư
    17-10-12

   Anh Phêrô
Ng. đình Nghĩa

                   
                      Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ.

   Anh Giuse
NguyễnvănĐàn

     Thứ tư
   21-11-12

ChịMariaLucia
Phùng trầnKim
        Thu    

 

                            Rollista thao giảng Rollo

 

     Rollistas

     Thứ tư
    12-12-12

Anh Gioan Bao
Đinh việt Dũng

             Sinh hoạt Đặc Biệt Mừng Giáng Sinh

    Phong Trào